Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 3. КОМП'ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Урок 8. ЕТАПИ РОЗРОБКИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ. ВИМОГИ ДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ. ЕЛЕМЕНТИ ДИЗАЙНУ ПРЕЗЕНТАЦІЙ. МАКЕТИ СЛАЙДІВ. СТИЛЬОВЕ ОФОРМЛЕННЯ СЛАЙДІВ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Мета уроку:

навчальна: повторити основні поняття теми «Комп'ютерні презентації», вивчені в попередніх класах; навчити учнів створювати презентаціями за певними етапами, враховуючи всі вимоги; формувати поняття «макет слайда», «дизайн слайда та презентації», «стильове оформлення слайдів»;

розвивальна: розвиток довготривалої пам'яті, наочно-дієвого мислення, розвиток уміння аналізувати зовнішній вигляд програмного продукту, розвиток предметного мовлення;

виховна: виховання пізнавального інтересу до предмета; виховання інформаційної культури, культури ведення зошита, естетичної культури та смаку; вміння співпрацювати та особисту відповідальність за результати роботи на уроці.

Очікувані результати: учень уміє описати етапи розробки презентації; пояснити зміст понять «макет слайда»; «дизайн слайда», «дизайн презентації», «структура презентації»; пояснити вибір стильового оформлення слайдів презентації; проектувати і розробляти структуру презентації; добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів; формулювати вимоги до презентації.

Обладнання та матеріали: зошит, підручник, комп'ютер, конверти з темами для презентацій, схема «Фішбоун».

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, середовище для створення комп'ютерних презентацій, 3 відеоролики, 2 презентації (з правильним та неправильним оформленням).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Дизайн — це не те, який предмет на вигляд, а те, як він працює.

Стівен Пол Джобс

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний момент

Привітання вчителя:

— Друзі! Прошу сьогодні на початку уроку розповіді кожного про себе 5 словами, які найкраще описують вас.

Перевірка присутніх

Перевірка готовності учнів до уроку: наявність робочих зошитів, підручників тощо

Учні коротко розповідають про себе

II. Перевірка домашнього завдання

— Тепер перевіримо, чи є у вас виконане домашнє завдання.

Діти зачитують домашні заготовки, відповіді на питання підручника, коментують відповіді однокласників

III. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку

— Загальну тему найближчих 6 уроків ви сьогодні спробуєте сформулювати самостійно. Щоб допомогти вам, пропоную переглянути коротких 3 відеоролики (3 хвилини).

Вчитель демонструє 3 відеоролики (орієнтовна тематика):

✵ Презентація нового автомобіля

✵ Презентація нового сорту сиру

✵ Презентація нової книги

— А тепер спробуйте сформулювати тему.

Учні переглядають відеоролики та намагаються сформулювати тему уроків

[Якщо тему сформулювати учням не вдається можна запропонувати переглянути відеоролик, де людина демонструє комп’ютерну презентацію.]

— Запишіть загальну тему та тему сьогоднішнього уроку в зошити

Учні записують тему

ІV. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

— Тема «Комп’ютерні презентації» вам знайома з попередніх класів, тому пригадаймо вже здобуті знання з цієї теми.

Фронтальне опитування:

Діти відповідають, висловлюють думки

— Поясніть, що таке презентація.

— А комп’ютерна презентація?

— Чи відрізняються ці поняття?

— З чого складається презентація?

Вправа «Естафета»

— Пригадайте всі відомі вам терміни та поняття, пов’язані з темою «Комп’ютерні презентації»

Підсумок етапу: Учитель виокремлює найкращі відповіді, виставляючи учням, які їх надали, додаткові бали

Учні пригадують терміни, передаючи одне одному якийсь предмет (олівець, ручку, флешку чи ін.)

V. Вивчення нового матеріалу

— Уявіть, що ви розробляєте презентацію на тему «Якісна презентація». За яким планом ви б це робили?

— Чудово! А тепер зіставимо ваші думки з цього приводу з думкою авторів підручника. Результат цієї роботи з підручником представимо у вигляді схеми:

— Добре. Завдання ви виконали. А тепер я покажу вам дві створені презентації.

— Перегляньте їх та поясніть, яка з них краще.

— Чим покращити ту, яка здалася вам невдалою?

Робота в зошитах

— А які б ви самі сформулювали вимоги до гарної презентації? Учитель перевіряє 3-4 зошити та відмічає найбільш успішні роботи, після чого демонструє на екрані перелік вимог до змісту та оформлення презентації.

[Орієнтовний перелік вимог до змісту та оформлення презентації наведено в додатку.]

Якщо у вимогах, які сформулювали діти самостійно, прозвучало слово «дизайн», то далі вчитель починає розвивати тему дизайну презентацій, якщо ні, то учитель вводить це поняття самостійно, наголошуючи на тому, що під час створення презентації велике значення має її оформлення. Саме дизайн презентації визначає, наскільки комфортно слухачам буде сприймати запропонований матеріал.

Робота з підручником

Випишіть визначення таких понять:

Учні висловлюють думки, усно складають план

Діти виписують етапи створення презентації та складають схему

Діти переглядають презентації та приходять до висновку, що для створення презентації потрібно дотримуватись певних вимог

Учні формулюють вимоги до змісту та оформлення презентації в зошитах

✵ дизайн презентації;

✵ макет слайда;

✵ стильове оформлення слайдів презентації, виділивши в них ключові слова

Учні виписують з підручника в зошити визначення

VІ. Фізкультхвилинка


VII. Первинне закріплення знань

Прийом «Фішбоун»

— На дошці (екрані) схема «скелету» риби. Ваше завдання на верхніх «кісточках» вписати терміни, які пов’язані з презентаціями, а на нижніх — їх визначення

Учні по черзі підходять до дошки або до комп’ютера, зображення з екрану якого відтворюється на великому екрані, та заповнюють схему

VIII. Практична робота учнів за ПК

— Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи

Завдання:

Розробити презентацію, яка складається з трьох слайдів, за однією з тем:

— «Дизайнер приміщень»

— «Дизайнер ландшафту»

— «Дизайнер одягу»

На слайдах необхідно розмістити таку інформацію:

1 слайд — назва професії;

2 слайд — необхідні дизайнеру інструменти, короткий опис діяльності;

3 слайд — приклади робіт відповідного дизайнера

Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування взаємооцінок учнів.

Обговорення у зв’язку з цим думки Стівена Пола Джобса: «Дизайн — це не те, який предмет на вигляд, а те, як він працює» [Орієнтовний оціночний лист у додатку]

Учні формулюють правила

Учні отримують конверти з темами для презентацій

Групове виконання учнями практичної роботи, під час якої вони обирають макет, дизайн та враховують обговорені на уроці вимоги до змісту та оформлення презентацій

Діти здійснюють взаємооцінювання створених презентацій

ІХ. Підсумки уроку та рефлексія

Вправа «Доповніть речення»

На уроці ви повторили такі основні поняття теми «Комп’ютерні презентації»: .... та виявили кілька етапів підготовки презентацій: ... Для того щоб презентація була інформативною та максимально комфортною для сприйняття, вона має відповідати таким вимогам: ...

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні продовжують речення

Х. Домашнє завдання


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити