Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З ІНФОРМАТИКИ 9 КЛАС

ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУСПІЛЬСТВІ

Урок 1. ІНФОРМАТИКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Урок 2. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ЇХНІ ВИДИ. АПАРАТНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Урок 3. ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО. ЕТИКА І ПРАВО ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. ПОНЯТТЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНУ КУЛЬТУРУ, ІНФОРМАЦІЙНУ ГРАМОТНІСТЬ, ІК-КОМПЕТЕНТНІСТЬ

ТЕМА 2. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Урок 4. КЛАСИФІКАЦІЯ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ. АПАРАТНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕРЕЖ. АДРЕСАЦІЯ В МЕРЕЖАХ. МЕРЕЖЕВІ ПРОТОКОЛИ

Урок 5. ПРИЗНАЧЕННЯ Й СТРУКТУРА ІНТЕРНЕТУ. ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. ПОНЯТТЯ ПРО ПРОТОКОЛИ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ. АДРЕСАЦІЯ В ІHTEPHETІ. ПОНЯТТЯ ІР-АДРЕСИ, ДОМЕННОГО ІМЕНІ ТА URL-АДРЕСИ. АДМІНІСТРУВАННЯ ДОМЕННИХ ІМЕН ІНТЕРНЕТУ. КАНАЛИ ЗВ'ЯЗКУ, ЇХ ВИДИ. МЕРЕЖЕВІ ПРИСТРОЇ. СПОСОБИ ПІД'ЄДНАНИЙ ДО ІНТЕРНЕТУ, ФУНКЦІЇ ПРОВАЙДЕРА

Урок 6. СУЧАСНІ СЕРВІСИ ІНТЕРНЕТУ (ІНТЕРАКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ, ФОРУМИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ). СЕРВІСИ ВЕБ-2.0. ГЕОСЕРВІСИ. СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ПОШУКУ (ДОБІРКИ ПОСИЛАНЬ, ПОШУКОВІ КАТАЛОГИ, ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ). РОЗШИРЕНИЙ ПОШУК

Урок 7. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУСПІЛЬСТВІ МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ

ТЕМА 3. КОМП'ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Урок 8. ЕТАПИ РОЗРОБКИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ. ВИМОГИ ДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ. ЕЛЕМЕНТИ ДИЗАЙНУ ПРЕЗЕНТАЦІЙ. МАКЕТИ СЛАЙДІВ. СТИЛЬОВЕ ОФОРМЛЕННЯ СЛАЙДІВ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Урок 9. ВИКОРИСТАННЯ ДІАГРАМ У ПРЕЗЕНТАЦІЯХ. ГІПЕРПОСИЛАННЯ Й ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ В ПРЕЗЕНТАЦІЯХ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 2. ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРЕЗЕНТАЦІЙ ЗА ВИЗНАЧЕНИМИ КРИТЕРІЯМИ. ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯМИ

Урок 10. ДОДАВАННЯ ВІДЕОКЛІПІВ, ЗВУКОВИХ ЕФЕКТІВ І МОВНОГО СУПРОВОДУ ДО СЛАЙДОВОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Урок 11. ЕЛЕМЕНТИ АНІМАЦІЇ. УПРАВЛІННЯ ПОКАЗОМ ПРЕЗЕНТАЦІЇ. ДРУК ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Урок 12. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3. РОЗРОБКА ПРЕЗЕНТАЦІЙ З ЕЛЕМЕНТАМИ АНІМАЦІЇ, ВІДЕОКЛІПАМИ, ЗВУКОВИМИ ЕФЕКТАМИ ТА МОВНИМ СУПРОВОДОМ

Урок 13. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ «КОМП'ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ»

ТЕМА 4. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Урок 14. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ БЕЗПЕЦІ ТА ПОШКОДЖЕННЯ ДАНИХ У КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ. ЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ВІДОМОСТЕЙ І ДАНИХ

Урок 15. ЗАХИСТ ДАНИХ. ШКІДЛИВІ ПРОГРАМИ, ЇХ ТИПИ, ПРИНЦИПИ ДІЇ І БОРОТЬБА З НИМИ

Урок 16. ЗАГРОЗИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС РОБОТИ В ІHTEPHETI. ЗАСОБИ БРАУЗЕРА, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ. ЗАХИЩЕНІ САЙТИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 4. НАЛАШТОВУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БЕЗПЕКИ В СЕРЕДОВИЩІ БРАУЗЕРА

Урок 17. ЗАХИСТ ВІД СПАМУ. БЕЗПЕЧНЕ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ. РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ. БЕЗПЕЧНЕ ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ

ТЕМА 5. КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Урок 18. КОМП'ЮТЕРНА МОДЕЛЬ ТА ЇЇ ПЕРЕВАГИ. ВИДИ КОМП'ЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ: РОЗРАХУНКОВІ, ГРАФІЧНІ, ІМІТАЦІЙНІ ТА ІНШІ МОДЕЛІ. ПОНЯТТЯ КОМП'ЮТЕРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Урок 19. ОСНОВНІ ЕТАПИ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ: ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА ЇЇ АНАЛІЗ, ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ, РОЗРОБКА МЕТОДУ Й АЛГОРИТМУ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ, РОЗРОБКА КОМП'ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ, ПРОВЕДЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Урок 20-21. СТВОРЕННЯ Й ОПРАЦЮВАННЯ МОДЕЛЕЙ НА ПРИКЛАДАХ ЗАДАЧ З РІЗНИХ ПРЕДМЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ (ФІЗИКА, МАТЕМАТИКА, ХІМІЯ, БІОЛОГІЯ ТОЩО) В РІЗНИХ ПРОГРАМНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Урок 22. КАРТИ ЗНАНЬ. РЕДАКТОРИ КАРТ ЗНАНЬ

Урок 23. ПРАКТИЧНА РОБОТА 5. СТВОРЕННЯ, ОПРАЦЮВАННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ НА ПРИКЛАДАХ ЗАДАЧ З РІЗНИХ ПРЕДМЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ (ФІЗИКА, МАТЕМАТИКА, ХІМІЯ, БІОЛОГІЯ ТОЩО) В ОДНОМУ З ВИВЧЕНИХ ПРОГРАМНИХ СЕРЕДОВИЩ

ТЕМА 6. ТАБЛИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА АЛГОРИТМИ ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ

Урок 24. ТАБЛИЧНІ ВЕЛИЧИНИ. ЕЛЕМЕНТ КЕРУВАННЯ «БАГАТОРЯДКОВЕ ТЕКСТОВЕ ПОЛЕ». УВЕДЕННЯ ТА ВИВЕДЕННЯ ТАБЛИЧНИХ ВЕЛИЧИН

Урок 25-26. АЛГОРИТМИ ОПРАЦЮВАННЯ ТАБЛИЧНИХ ВЕЛИЧИН: ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ЗНАЧЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ; ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ АБО КІЛЬКОСТІ ЗНАЧЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ ЗАДАНІ УМОВИ; ПОШУК ЕЛЕМЕНТА З НАЙБІЛЬШИМ, НАЙМЕНШИМ ЗНАЧЕННЯМ, ПОШУК ЗАДАНОГО ЕЛЕМЕНТА

Урок 27. ПРАКТИЧНА РОБОТА 6. СКЛАДАННЯ І ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ ЗНАХОДЖЕННЯ СУМ І КІЛЬКОСТЕЙ ЗНАЧЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ ТАБЛИЧНИХ ВЕЛИЧИН ЗА ЗАДАНИМИ УМОВАМИ В НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРОГРАМУВАННЯ

Урок 28-29. АЛГОРИТМИ ОПРАЦЮВАННЯ ТАБЛИЧНИХ ВЕЛИЧИН: ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ АБО КІЛЬКОСТІ ЗНАЧЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ ЗАДАНІ УМОВИ; ПОШУК ЕЛЕМЕНТА З НАЙБІЛЬШИМ, НАЙМЕНШИМ ЗНАЧЕННЯМ, ПОШУК ЗАДАНОГО ЕЛЕМЕНТА

Урок 30. ПРАКТИЧНА РОБОТА 7. СКЛАДАННЯ І ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМУ ПОШУКУ ЗНАЧЕНЬ У ТАБЛИЦІ В НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРОГРАМУВАННЯ

Урок 31-32. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТАБЛИЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАФІЧНИХ ПРИМІТИВІВ

Урок 33. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ «ТАБЛИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА АЛГОРИТМИ ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ»

ТЕМА 7. КОМП'ЮТЕРНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Урок 34. ПОНЯТТЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПУБЛІКАЦІЇ. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ. ВИДИ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ЇХ ШАБЛОНИ. СТРУКТУРА ПУБЛІКАЦІЇ. ОСНОВНІ СКЛАДОВІ

Урок 35. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ГРАФІЧНИМИ І ТЕКСТОВИМИ ОБ'ЄКТАМИ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ПУБЛІКАЦІЙ. ЗВ'ЯЗКИ МІЖ ОБ'ЄКТАМИ ПУБЛІКАЦІЇ. АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПУБЛІКАЦІЇ

Урок 36. СТВОРЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВІДКРИВАННЯ ТА ДРУК ПУБЛІКАЦІЙ

Урок 37. ПРАКТИЧНА РОБОТА 8. СТВОРЕННЯ ПРОСТОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПУБЛІКАЦІЇ НА БАЗІ ШАБЛОНУ

Урок 38. ПРАКТИЧНА РОБОТА 9. ПРОЕКТУВАННЯ ТА СТВОРЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ ПОДАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ САМОСТІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ТЕМА 8. КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА. ВЕКТОРНИЙ ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР

Урок 39. ПОНЯТТЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ. КОДУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ДАНИХ. ПОНЯТТЯ КОЛІРНОЇ МОДЕЛІ. ВИДИ ГРАФІКИ. ФОРМАТИ ФАЙЛІВ

Урок 40. ВЕКТОРНИЙ ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ Й ОПРАЦЮВАННЯ ВЕКТОРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Урок 41. СТВОРЕННЯ МАЛЮНКІВ З КРИВИХ І ЛАМАНИХ. ДОДАВАННЯ ТЕКСТУ ДО ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ТА ЙОГО ФОРМАТУВАННЯ. ГРУПУВАННЯ І ВИРІВНЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ. БАГАТОШАРОВІ ЗОБРАЖЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ У ШАРАХ

Урок 42. ПРАКТИЧНА РОБОТА 10. СТВОРЕННЯ ПРОСТИХ ВЕКТОРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Урок 43. ПРАКТИЧНА РОБОТА 11. СТВОРЕННЯ СКЛАДЕНИХ ВЕКТОРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Урок 44. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ «КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА. ВЕКТОРНИЙ ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР»

ТЕМА 9. СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Урок 45. ПОНЯТТЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА. ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Урок 46. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ. ОПИТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНЛАЙН-ФОРМ

Урок 47. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ВИКОРИСТАННЯ ОФІСНИХ ВЕБ-ПРОГРАМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СПІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ. СИНХРОНІЗАЦІЯ ДАНИХ. СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СПІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКЛАДОК. КАНАЛИ НОВИН

Урок 48. ПРАКТИЧНА РОБОТА 12. ОФІСНІ ВЕБ-ПРОГРАМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СПІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ. ОПИТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНЛАЙН-ФОРМ

Урок 49. ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТІВ. КОНСТРУЮВАННЯ ВЕБ-САЙТІВ

Урок 50. ПОНЯТТЯ МОВИ РОЗМІТКИ ГИПЕРТЕКСТУ, ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМ КОНСТРУЮВАННЯ САЙТІВ

Урок 51. ПРАКТИЧНА РОБОТА 13. КОНСТРУЮВАННЯ САЙТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНЛАЙН-СИСТЕМ

Урок 52. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ «СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА»

ТЕМА 10. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Урок 53-54. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Урок 55-56. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Урок 57-58. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Урок 59. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

ТЕМА 11. ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ З ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІНФОРМАТИКА»

Урок 60-64, 65-68. РОБОТА НАД ПРОЕКТОМ

Урок 69. ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 9 КЛАСІ

Урок 70. ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 9 КЛАСІ

ДОДАТКИ

ЛІТЕРАТУРА

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити