ЛЮДИНА І СВІТ. 11 клас.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Розділ II. СВІТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ІСНУВАННЯ


Урок 13. Узагальнення знань за темою «Світ та особливості його існування»


Мета: закріпити й узагальнити матеріал теми; сприяти взаємозв’язку теоретичних знань та набутих практичних навичок за розглянутою темою; виховувати активну життєву позицію.

Тип уроку: урок узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


ІІ. Виконання завдань

1-й рівень — репродуктивний

1. Групи розташованих поряд зірок мають назву:

а)    планети;

б)    сузір’я;

в)    Всесвіт.

2. Автором теорії, що Земля рухається навколо Сонця, є:

а)    Птоломей;

б)    Аристотель;

в)    Коперник.

3. Земля має:

а)    серцевину;

б)    ядро;

в)    долівку.

4. Рух від простого до складного має назву:

а)    прогрес;

б)    розвиток;

в)    регрес.

5. Рух, який у тій чи іншій системі відліку не спостерігається:

а)    спокій;

б)    субстанція;

в)    прогрес.

6. Земля — найбільша планета Сонячної системи.

а)    Так;

б)    ні.

7. Земля має один великий природний супутник:

а)    Юпітер;

б)    Марс;

в)    Місяць.

Відповідь: 1б ; 2 в ; 3 б; 4 а; 5 а; 6 б; 7в.


2-й рівень — конструктивний

2. Дайте визначення понять:

✵     субстанція;

✵     простір;

✵     час.


3-й рівень — творчий

1. Складіть таблицю « Розвиток уявлень про світ

Міфологія

Релігія

Наука

Філософія

 

 

 

 


4-й рівень — соціально орієнтовані запитання (одне питання на вибір)

1. У чому, на вашу думку, полягає проблема єдності світу?

2. Складіть тези виступу «Матеріальне та ідеальне як дві категорії буття».


III. Підсумок уроку

Учитель оцінює роботу учнів, аналізує та коментує її.


IV. Домашнє завдання

Скласти словник термінів до наступної теми: «Співвідношення духовного і тілісного. Поняття «дух», «душа», «духовність»».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити