ЛЮДИНА І СВІТ. 11 клас.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Розділ IV. СВІДОМІСТЬ І ПІЗНАННЯ


Урок 28. Узагальнення знань за темою «Свідомість і пізнання»


Мета: повторити, закріпити та узагальнити вивчений матеріал; розвинути навички та знання, набуті під час вивчення теми.

Тип уроку: урок узагальнення знань.

Форма проведення уроку: тестування.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Сьогодні на уроці ми з вами підіб’ємо підсумки своєї роботи над темою «Свідомість і пізнання».


III. Основна частина уроку

Тести

1. Свідомість — це властивість високоорганізованої матерії, вважають представники:

а)    об’єктивного ідеалізму;

б)   суб’єктивного ідеалізму;

в)   діалектичного матеріалізму;

г)    екзистенціоналізму.

2. Людській свідомості притаманні:

а)    пасивне відображення дійсності;

б)    активна творча діяльність;

в)    безпосередній вплив на дійсність;

г)    породження об’єктивної реальності.

3. Свідомість людини — це :

а)    духовне дзеркало для самовивчення та самомилування;

б)    усвідомлення себе людиною в процесі спілкування з іншими людьми;

в)    усвідомлення себе в процесі панування матеріальної та духовної культури людства;

г)    результат рефлексії, роздуми особистості про саму себе.

4. Що з’явилося у людини раніше — мислення чи мова?

а)    Мислення;

б)    мова;

в)    одночасно;

г)    вони не пов’язані між собою, тому питання некоректне.

5. Кожна національна мова є унікальною, оскільки вона:

а)    дозволяє передавати та поширювати інформацію;

б)    сприяє удосконаленню професійних знань;

в)    є засобом спілкування всіх людей між собою;

г)    служить засобом передачі традицій і є найважливішою умовою культурної самоіндентифікації.

6. «Несвідоме» в сучасній філософії — це:

а)    явища та процеси в психіці людини, які нею не усвідомлюються і не впливають на її поведінку;

б)    рефлекторні процеси в організмі людини;

в)    все, що не усвідомлюється людиною;

г)    дещо, притаманне окремій людині.

7. Відносна істина, на відміну від абсолютної:

а)    містить об’єктивне знання про предмет;

б)    завжди спирається на здоровий глузд;

в)    може бути з часом спростована;

г)    є результатом чуттєвого пізнання.

8. Практика як критерій істини включає:

а)    науковий експеримент;

б)    наукові поняття;

в)    теоретичні узагальнення;

г)    статистичні методи.

9. Знайдіть у наведеному списку ознаки, притаманні лише науковому пізнанню.

а)    Використання понять;

б)    логічне виведення умовиводів;

в)    експериментальне підтвердження результатів;

г)    відкритість раціональній критиці будь-якого положення;

д)    узагальнення даних повсякденного досвіду.

10. Який зміст філософи вкладають у поняття «пізнання»? Складіть два речення з використанням цього поняття в контексті суспільствознавчого знання.

11. Напишіть есе на підставі висловлювання О. Маслоу про те, що «інформація без людського розуміння подібна до відповіді без запитання — вона позбавлена змісту».


№ тесту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Відповідь

А

г

Б

В

В

В

г

А

В


IV. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми «Людина і природа».


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити