ЛЮДИНА І СВІТ. 11 клас.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Розділ І. ФЕНОМЕН ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ


Урок 2. Феномен людини та основні тлумачення її походження


Мета: показати унікальність людського існування на Землі, ознайомитись з різними гіпотезами походження людини, розвивати пізнавальну активність учнів, виховувати науковий світогляд.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форма уроку: лекція з опорою на таблиці.

Епіграф до уроку:

Бо ти на землі — людина,

І хочеш того, чи ні –

Усмішка твоя — єдина,

Мука твоя — єдина,

Очі твої — одні.

Василь Симоненко

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Робота з епіграфом уроку

✵     Про що йдеться у рядках вірша?


ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Феномен людини

Вчитель. Феномен — поняття, що означає будь-яке особливе, унікальне, неповторне явище у своїй цілісності, єдності з його суттю. Таким унікальним явищем у Всесвіті є Людина. Феноменальність людини полягає в особливій тілесній організації людей, наявності душі, свідомості, суспільному характері існування і взаємодії з навколишнім світом за допомогою діяльності — матеріальної і духовної.

Людина — унікальне створіння Всесвіту. Вона важкодоступна для вивчення, незбагненна, загадкова. Ні сучасна наука, ні філософія, ні релігія не можуть у повному обсязі розкрити сутність людини. Називаючи ті чи інші якості людини, філософи шукають серед них визначальні, принципово важливі.

Робота зі складання таблиці


Філософи про сутність людини

Аристотель

Людина є політична істота

Р. Декарт

Людина — це мисляча істота

Б. Франклін

Людина — це істота, яка виробляє знаряддя праці

К. Гельвецій

Людина — це тварина, яка має здатність користуватися знаряддями праці

К. Лінней

Людина розумна (гомо сапієнс)

К. Ясперс

Людина — це єдина істота, яка знає, що вона є

Гейзінга

Людина — актор, тобто яка грає

К. Маркс

Сутність людини становить сукупність усіх суспільних відносин


Учитель. Таким чином, історія розвитку людини і світу свідчить, що процес осмислення феномену людини далекий від завершення, і ця незавершеність породжена первинним і найскладнішим питанням — про походження людини.


Основні тлумачення походження людини

Учитель стисло розповідає різні версії походження людини, спираючись на таблицю.


Назва гіпотези

Основний зміст

Міфологічна

Людина походить від тварин чи рослин. Ці уявлення є відображенням тотемізму — вірувань про надприродну спорідненість між родами та деякими тваринами чи рослинами

Релігійна

Людина створена Богом. Завдяки цьому вона якісно відрізняється від усього оточуючого

Космічна

Походження людини пояснюється занесенням на Землю космічного «насіння життя»

Гіпотеза про штучне походження людини

Виникнення людини на Землі — результат творення високорозвинених представників позаземних цивілізацій, «Великого експериментатора»

Еволюційна

Людина має земне походження, її предки були тваринами. Людина має спільних предків з людиноподібними мавпами

Науково-філософська

Людина — це продукт дуже тривалої еволюції


Чи самотні ми у всесвіті?

Вчитель. Згідно з міфологічними уявленнями деяких народів вся природа була населена людиноподібними істотами. Це пояснюється тим, що в давнину люди наділяли явища і сили природи людськими властивостями.

Надалі, у процесі розрізнення людиною тіла і душі, виникають уявлення про існування безтілесних істот, «духів» не лише на Землі, а й у Всесвіті. Це пов’язано з виникненням релігійного світогляду, адже всі релігії визнають існування й інших, крім людей, істот (добрих чи злих), наприклад ангелів, які можуть з’являтися між людьми, хоча перебувають переважно «на небі», у космосі.

У період Відродження набула поширення думка про існування безлічі світів, населених істотами, дуже схожими на людей.

Проте існує точка зору, що ми маємо справу з розумними посланцями космічних цивілізацій. А тому ці явища треба ретельно вивчати і намагатися встановити контакти з «братами по розуму». на це спрямована міжнародна програма СЕТІ, мета якої на основі аналізу сигналів, що надходять з космосу, виокремити ті з них, що мають штучне походження і свідчать про існування високорозвинених істот. на жаль, про наслідки цих «прослуховувань космосу» нам відомо досить мало, багато з них засекречені відповідними відомствами. Отже, відповіді на це питання ми маємо хіба що у фантастів.

Відсутність переконливих наукових висновків щодо існування інших, позаземних форм життя призводить до переважання не оптимістичного, а песимістичного підходу до відповіді на це питання, навіть серед астрофізиків.

Існує точка зору, що земне життя виникло цілком випадково, як збіг певних унікальних обставин. Друга точка зору полягає в тому, що життя і розумні істоти у космосі обов’язково існують, але ці «острівці» високоорганізованої матерії надзвичайно віддалені один від одного. До того ж вони можуть бути «старшими» чи «молодшими» за нас, що практично зводить нанівець можливість розумного контакту до нуля.

Із загально-філософської ж точки зору можна зробити такий узагальнюючий висновок: існування у космосі істот, подібних до людей, цілком імовірне і навіть закономірне, адже закони розвитку світу є універсальними.


ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда за питаннями

1. Що таке феномен?

2. У чому полягає феномен людини?

3. Як та у зв’язку з чим змінювались погляди людей на своє походження?

4. Які існують наукові докази того, що виникнення людини було закономірним процесом розвитку природи?


V. Підсумок уроку

Учитель. Розв’язання проблеми походження людини у світоглядній історії має гіпотетичний характер. Основні уявлення про походження людини розкривають такі гіпотези: міфологічну, релігійну, космічну, еволюційну та гіпотезу про штучне походження. Загалом же науково доведеною є лише теорія природного походження людського життя.


VІ. Домашнє завдання

Доберіть аргументи до положення, яке ви вважаєте правильним.

1. Людина за своєю природою — тварина, чиста та витончена. (Сенека Молодший)

2. Людина — політична тварина. (Аристотель)

3. Людина — найвищий продукт земної природи. Людина — складна система (І. П. Павлов)


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити