ЛЮДИНА І СВІТ. 11 клас.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Розділ VI. СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ


Урок 37. Соціальна структура суспільства


Мета: розкрити поняття «соціальна структура суспільства»; виховувати повагу до представників різних соціальних груп суспільства; розвивати вміння вести бесіду та аргументувати власну точку зору, аналізувати факти та робити висновки.

Тип уроку: комбінований урок.

Форма проведення: евристична бесіда з інтерактивними елементами, рольова гра.

Обладнання: таблиця «Соціальна структура суспільства».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


ІІ. Актуалізація опорних знань.

Мотивація навчальної діяльності учнів

Перевірка домашнього завдання

Захист творчих робіт «Проблеми українського суспільства на сучасному етапі».

Побудова «проблемного кола» сучасного українського суспільства.

1. Які економічні, соціальні та політичні проблеми розв’язує українське суспільство сьогодні?

2. Хто має опікуватися розв’язанням цих проблем?

3. Що повинні зробити Верховна Рада, Кабінет Міністрів, виконавча влада регіонів, щоб уникнути або розв’язати ці проблеми?

4. Що здатний зробити пересічний громадянин, кожний з присутніх для розв’язання проблем українського суспільства?

«Мозковий штурм»

Учні мають запропонувати шляхи розв’язання проблем сучасного українського суспільства.


ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Суспільство можна розглядати як таке, що складається зі «страт» (прошарків) у певній ієрархії: з привілейованими верствами на вершині й непривілейованими біля основи. Соціальна стратифікація — це диференціація суспільства на соціальні верстви й класи за ієрархічним принципом. Критеріями стратифікації є: прибуток, влада, престиж.

Робота над поняттями

За допомогою словника знайти визначення змісту й записати у зошиті поняття «прибуток», «влада», «престиж», «соціальна структура суспільства».

Складання таблиці


Соціальна структура суспільства в Україні

Критерії

Вищий клас

Середній клас

Нижчий клас (робітничий клас)

Представники

Великі промисловці, вищі управлінці: президенти компаній, директори й члени правління корпорацій, політичні лідери, видатні вчені, діячі мистецтва і культури та ін.

Власники малого бізнесу, магазинів, невеличких фірм, контор тощо, висококваліфіковані спеціалісти: програмісти, фінансисти, спеціалісти з реклами тощо

Висококваліфіковані й малокваліфіковані робітники з низьким рівнем оплати праці

Чисельний склад

5 % населення

33,8 % населення

61,2 % населення


IV. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда за питаннями

1. З якими інститутами громадського суспільства ви стикаєтеся в повсякденному житті?

2. На якій підставі ви вважаєте, що ці або інші інститути належать до громадянського суспільства?

3. Яким чином, на ваш погляд, громадянське суспільство може здійснювати контроль за діяльністю держави?


V. Підсумок уроку

Бесіда

1. Що таке соціальна структура суспільства?

2. розповісти про соціальну структуру сучасного суспільства.


VI. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення «Сім’я як соціальна ланка суспільства», презентації «Моя сім’я».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити