ЛЮДИНА І СВІТ. 11 клас.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Розділ VI. СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ


Урок 40. Роль ментальності в житті суспільства


Мета: сформувати поняття «суспільство», «ментальність», «риси ментальності»; розкрити роль ментальності в житті суспільства; виховувати повагу до інших націй; розвивати вміння захисту електронних проектів.

Тип уроку: комбінований урок.

Форма проведення: захист електронних проектів.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


ІІ. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Кожна людина є представником конкретної нації, живе в суспільстві і повинна знати про особливості своєї нації та роль ментальності в житті суспільства.

Слова «ментальність», «ментальний» походять від латинських mentalis — розумовий, mens, mentis — розум, думка, інтелект. Філософія тлумачить це поняття як характер думок, сукупність розумових навичок і духовних інтересів, притаманних окремій людині або групі людей. Відповідне англійське слово означає інтелект, розумовий розвиток, склад, напрям, спосіб мислення. Так само його тлумачать в українській мові, але додають ще поняття «розумовий рівень», «мислення», «психологія». В українському обігу це слово найчастіше означає душу, вдачу, емоційність. Загалом же його можна визначити як світосприйняття, бачення світу, характер ставлення до природи, праці, релігії, мистецтва. Ментальність загалом розуміють як притаманний даній нації варіант світосприймання, поведінки, який реалізується на спільній мовній, культурній і морально-етичній основі.

Бесіда з учнями

1. Що таке ментальність?

2. Що таке суспільство?

3. Назвати риси своєї ментальності.


ІІІ. Захист електронних проектів

Теми

1. «Роль ментальності в житті суспільства».

2. «Процес формування української ментальності».

3. «Сучасні проблеми української нації».

Учні захищають електронні проекти та відповідають на запитання.


IV. Підсумок уроку


V. Домашнє завдання

Підготуватися до захисту електронних проектів за темами:

1. «Процес формування української нації в Київській Русі».

2. «Українська нація в XIV-XVI ст.».

3. «Україна під владою інших країн і проблеми формування української нації».

4. «Українська нація в умовах формування тоталітарної держави СРСР».

5. «Проблеми формування української нації на сучасному етапі».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити