ЛЮДИНА І СВІТ. 11 клас.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Розділ VI. СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ


Урок 41. Особливості історичного розвитку українського етносу та нації


Мета: сформувати поняття «український етнос» і «нація»; розкрити процес формування української нації; виховувати повагу до інших націй.

Тип уроку: комбінований урок.

Форма проведення: захист електронних проектів.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


ІІ. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Початок формування менталітету українців доцільно розглядати в межах доби Київської Русі. І хоч східнослов’янські племена, об’єднані в Київську державу, значною мірою зблизилися (зокрема в сфері духовно-ментальній) у процесі взаємозв’язків і взаємовідносин, усе ж таки відмінності між ними залишалися надто істотними, аби утворилося щось подібне до «єдиного» («східнослов’янського») етносу, на чому наполягають сучасні історики. На відмінностях наголошували й автори київських літописів.

Саме поляни й очолюваний ними союз племен становили ту людність (Русь), у середовищі якої наприкінці І тис. н. е. інтенсивно відбувався процес формування українського народу, під час якого закладалося й основне підґрунтя українського етнонаціонального характеру або, як іноді кажуть, «української душі». Ця «душа» формувалася протягом багатьох століть існування на українському терені автохтонної (ще з прадавньої трипільської доби) землеробської культури, яка породжувала в етнічній свідомості пращурів українського люду архетип ласкавої, лагідної неньки-Землі, її поетичне бачення, що зумовлювало обрядовість народного життя.

Особливості української ментальності:

1. Антеїзм — любов до праці, землі, матері, емоційне ставлення до світу.

2. « Екзистенціально-межове» світовідчуття — пріоритет серця над розумом, вміння виживати в умовах ворожого оточення.

3. Індивідуалізм.

4. Соціопсихологічний і політичний конформізм — відсутність досвіду життя за демократичними традиціями, через те що Україна багато років перебувала у складів інших держав.

Бесіда з учнями

1. Що таке ментальність, нація, етнос?

2. Як відбувався процес формування української нації?

3. Які перешкоди існували на шляху формування української нації?


IІІ. Захист електронних проектів

Теми

1. «Процес формування української нації в Київській Русі».

2. «Українська нація в XIV-XVI ст.».

3. «Україна під владою інших країн і проблеми формування української нації».

4. «Українська нація в умовах формування тоталітарної держави СРСР».

5. «Проблеми формування української нації на сучасному етапі».

Учні захищають електронні проекти та відповідають на запитання.


ІV. Підсумок уроку

 

V. Домашнє завдання

Підготуватися до захисту електронних проектів за темами:

1. «Періодизація суспільного розвитку».

2. «Процес суспільного розвитку в Україні».

3. «Проблеми та перспективи розвитку українського суспільства».

4. «Шляхи вдосконалення українського суспільства».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити