ЛЮДИНА І СВІТ. 11 клас.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Розділ VII. ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ


Уроки 44-45. Поняття «політика». Політика і влада. Політична система


Мета: сформулювати поняття «політика», «влада»; актуалізувати знання учнів щодо політичної системи суспільства та її структури; розкрити взаємодію політики й влади; виховувати розуміння взаємодії політиків і представників владних структур, свідоме ставлення до політичних процесів у сучасному українському суспільстві.

Тип уроку: урок вивчення нових знань.

Форма проведення: евристична бесіда.

Обладнання: таблиці та схеми.

Епіграфи:

✵      Керувати означає діяти правильно. (Конфуцій)

✵      Політика — це особлива система, що визначає правителів і способи реалізації влади, але водночас це й спосіб взаємодії особистостей всередині кожного суспільства. (Р. Арон)

✵     Будь-яка влада — політична не меншою мірою, ніж економічна, — небезпечна. (К. Поппер)

✵     Право на владу — це не що інше, як постійне володіння владою, яке гарантують суспільні закони та інтереси людства. (Д. Юм)

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Мотивація навчальної діяльності учнів

1. Пригадайте, що ви знаєте про громадянське суспільство.

2. Як називається система, в межах якої формуються відносини, що виникають лише на певному етапі розвитку людського суспільства?

3. До чого можуть призвести суперечності між громадянським суспільством і державою?


ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Для аналізу політичних відносин, визначення шляхів оптимізації політичних законів, покращення політичних відносин між суспільством і владою необхідно чітко уявляти, що таке політика, а що таке влада.

Робота в зошитах з понятійним апаратом до теми.

Складання тематичного словника

Політика — це відносини, які виникають між соціальними суб’єктами (людьми, політичними партіями, класами тощо) під час їхньої участі (активної чи пасивної) в процесі функціонування державної влади.

Влада — це зв’язок, що виникає у відносинах соціальних суб’єктів і визначає характер і спрямованість поведінки одного із них залежно від долі інших. Сутністю влади є відносини панування (керівництва, домінування) і підпорядкування (добровільного чи примусового).

Бесіда із практичним завданням

Учитель. Сучасні політичні системи та їхні політичні інститути виникли не одразу і не водночас. Вони пройшли тривалий шлях становлення і розвитку протягом усього періоду функціонування того чи іншого політичного утворення. У процесі історичного поступу окремі політичні системи відмирали, їх заступали інші. Існуючі інститути зазнавали і зазнають навіть зараз певних змін. Цей процес безперервний і природний. Доведіть це прикладами з історії.

Форми політичних систем у різних країнах значно різняться між собою.

Завдання

1. Назвіть відомі вам форми політичних систем.

2. Поясність, чим зумовлене їх розмаїття.

3. Складіть таблицю «Види політичних систем».


IV. Закріплення нового матеріалу

«Мозковий штурм»

Якщо до влади в якійсь країні прийдуть певні політичні сили, то який вид політичної системи утвердиться в країні? (Обговорюються декілька варіантів на прикладі сучасних країн світу.)

Бесіда з елементами аналізу історичних документів Учитель. Перед вами політичні програми декількох українських партій.

1. Проаналізуйте їх та визначте, які політичні інститути, політичні системи будуть існувати за умов приходу цих партій до влади.

2. Доведіть на прикладах, який вид політичної системи створює найбільш сприятливі умови для життя людини.


V. Підсумок уроку

1. Чи склалася політична система суспільства в Україні?

2. Які її особливості?


VI. Домашнє завдання

Підготуватися до захисту електронних проектів за темами:

1. Розвиток політичної демократії в країнах Європи».

2. «Розвиток політичної демократії в Україні».

3. «Механізми захисту політичних демократичних традицій в Україні».

4. «Вибори президента України в 2004 р.».

5. «Чергові та позачергові вибори депутатів 2002, 2006, 2007 рр.».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити