ЛЮДИНА І СВІТ. 11 клас.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Розділ VII. ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ


Урок 51. Узагальнення знань за темою «Політичні засади людського існування»


Мета: перевірити знання учнів з теми, виховувати самостійність у здобутті знань.

Тип уроку: урок систематизації та узагальнення знань.

Форма проведення: семінарське заняття з використанням «Методу кейсів».

Епіграф:

✵     Тільки сильна держава забезпечує свободу своїм громадянам. (Ж.-Ж. Руссо)

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


ІІ. Актуалізація знань. Мотивація навчальної діяльності учнів

Запитання для обговорення

1. Як ви розумієте епіграф уроку?

2. Які ознаки «сильної держави» ви могли б сьогодні визначити на прикладі України?


ІІІ. Семінар за «Методом кейсів»

«Метод кейсів» — групова форма організації інтерактивного навчання, за якою викладачі та учні беруть участь у безпосередньому обговоренні ділових ситуацій і завдань.

✵  1-й кейс. «Політика і влада: сучасний стан».

✵  2-й кейс. «Сучасні політичні системи: пошук ідеальної моделі».

✵  3-й кейс. «Держава як інститут політичної системи. Світовий досвід»,

✵  4-й кейс. «Громадські рухи та організації: з досвіду України та міжнародного товариства».

✵  5-й кейс. «Законодавча влада — серце держави, влада виконавча — її мозок».

✵  6-й кейс. «Політична партія як соціальне явище».

✵  7-й кейс. «Сучасна українська політична еліта: актуальні інтерв’ю»

✵  8-й кейс. «Як виховати політичну культуру та політичну свідомість?»

До кожного кейсу вчитель та учні заздалегідь добирають змодельовані чи реальні ситуації, які вимагають обговорення з метою пошуку істини, визначення плюралізму думок, розстановки всіх крапок над «і». На обговорення кожного кейсу відводиться певний час. Наприкінці обговорення учні роблять висновки, які записують у зошити.

Наприклад: Кейс «Політична партія як соціальне явище».

Ситуації для обговорення

1. Довести, що громадське об’єднання, політичний інститут, який називається політичною партією, обов’язково повинен мати певні ознаки.

2. Визначити партійну систему конкретної держави.

3. Використовуючи історичні приклади, довести ефективність багатопартійної системи.

4. Як заснувати свою партію? Складіть алгоритм.


IV. Підсумок уроку


V. Домашнє завдання

1. Написати творчу роботу «Як подолати політичну байдужість суспільства?»

2. Підготувати повідомлення про світові релігії.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити