ЛЮДИНА І СВІТ. 11 клас.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Розділ І. ФЕНОМЕН ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ


Урок 4. Сутність людини та сенс людського життя


Мета: з’ясувати сутність людини у різних вимірах; розкрити поняття про сенс людського життя; розвивати вміння самостійно мислити; виховувати активну життєву позицію.

Тип уроку: комбінований.

Форма уроку: лекція з опорою на структурно-логічні схеми.

Епіграф до уроку:

✵     Життя повинне мати сенс, щоб бути благом та цінністю. (М. Бердяєв)

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель пропонує відповісти на запитання:

✵     Як ви розумієте слова Бердяєва?

На основі відповідей учнів формулюється тема та мета уроку.


ІІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Бесіда за питаннями

1. Який вплив має спадковість на розвиток людини?

2. У чому виявляється соціальна сутність людини?

3. Що таке соціалізація? Яким чином вона відбувається?

4. У чому полягає духовність людини?


ІV. Вивчення нового матеріалу

Сутність людини

Розповідь вчителя базується на матеріалі таблиці «Сутність людини у різних теоріях».

Сутність людини — найбільш важливе та змістовне в людині, те, завдяки чому людина залишається собою у різних обставинах. найбільш поширеними уявленнями про сутність людини є релігійне, натуралістичне, ідеалістичне та соціологічне.


Ссутність людини у різних теоріях

Релігійна теорія

Натуралістична теорія

Соціоцентризм

Ідеалістична теорія

Людина є суперечливою єдністю духу (душі) і природи (тіла), якісно протилежних одне одному як величне і низьке

Людина вважається лише природною істотою, вона нічим особливим не відрізняється від тварин. Сутність людини в незмінних біологічних чи психологічних властивостях

Людина є результатом культурних умов, за яких вона формується, і якщо треба проникнути у її таємницю, то слід вивчити ті чи інші структури культури

Головне в людини — людська свідомість, розум, і саме цією властивістю людина відрізняється від решти живих істот (Р Декарт: «Я мислю, отже, я існую»)


Бесіда за питаннями

1. Яку теорію ви вважаєте найбільш обґрунтованою?

2. Чи можна обмежуватись однобічним розумінням сутності людини?


Сенс життя

Учитель. В усі часи люди замислювались над сенсом свого життя. Але сенс життя залежить від кожної людини. Розбіжність поглядів породжувала думки про те, чи є взагалі сенс життя, а якщо є, то, можливо, у кожної людини він свій, не схожий на інших?

Оскільки людське життя нерозривно пов’язане з існуванням усього суспільства, чимало мислителів вважали, що:Сенс життя тісно пов’язаний з головною метою життя людини. Головна чи кінцева мета життя — це стійка, істотна мета, що виражає корінні інтереси особистості, щодо якої усі інші проміжні життєві цілі служать засобом. Мета життя виступає провідним орієнтиром життєвої діяльності, пов’язуючи останню з ідеалом особистості. І саме у цій своїй якості мета життя близька до поняття «сенс життя», але не тотожна йому. Визначення мети життя — один зі способів усвідомлення його сенсу. Злиття ідеалу і мети надають життю людини сенс.Мета та сенс життя пов’язані з життєвою позицією та способом життя (варто запам’ятати основне правило мудрого життя: «Не бажай і не чекай від життя неможливого», тобто надто багато).

Життєва позиція виражається у практичних діях — оцінках, прагненнях тощо. Людина, яка має чітку життєву позицію, завжди є послідовною і цілеспрямованою, за будь-яких життєвих обставин залишається сама собою. Головною характеристикою життєвої позиції людини є рівень її активності.

Важливе значення має спрямованість життєвої позиції людини на досягнення лише власного добробуту чи на прагнення добра для інших людей. Вона може бути оптимістичною чи песимістичною.

Найповніше життєва позиція людини реалізується в її способі життя, в тому, заради чого (чи для чого) людина живе і як вона живе: як діє, які має стосунки з іншими людьми, з суспільством в цілому тощо.

Додаткова інформація

В історії філософії існувало безліч концепцій, що намагалися дати відповідь на питання про сенс життя людини.

Теологічна концепція — у кожної людини є призначення з боку вищої інстанції (Бог, дух, ідея), тому сенс життя людини — в її бутті для здійснення планів вищого начала (Платон, Гегель, В. Соловйов та ін.).

Соціоцентрична концепція — сенс життя людини — в ідеї служіння людям, суспільству, етичним ідеалам (К. Маркс, В. І. Ленін та ін.).

Антропологічна концепція — сенс життя людини не виходить за межі індивідуального людського існування (гедонізм, евдемонізм, утилітаризм).

Нігілістична концепція полягає в запереченні будь-якого сенсу людського життя (Л. Шестов, Ж. П. Сартр).


V. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда за питаннями

1. Що таке сутність людини?

2. Як філософи-натуралісти визначають сутність людини?

3. Що таке сенс життя?

4. У чому полягає філософсько-релігійне розуміння сенсу життя?


VI. Підсумок уроку

Учитель. Сутність людини як об’єкта філософського аналізу не є чимсь сталим, встановленим раз і назавжди. На кожному етапі розвитку людської історії вона набуває нових форм і міри глибини. Людина є жива істота, але їй притаманний особливий тип тілесної організації, зокрема прямоходіння. Це — природна сутність. Людина є там, де є її діяльність, а людська діяльність здійснюється у системі суспільних відносин, тобто йдеться про суспільність людини. До того ж людина є істотою духовною, їй притаманна душа. Сенс життя можна визначити як стійку, домінуючу спрямованість моральної свідомості, що безпосередньо виявляється у соціальній діяльності особистості і має соціальну цінність. Сенс життя зумовлює провідні ціннісні орієнтації і стратегічні цілі як граничні підвалини вибору способу життя. У свою чергу, сенс життя пов’язаний з розумінням мети життя як уявного чи очікуваного результату нашої діяльності та з вибором життєвого шляху.


VII. Домашнє завдання

Напишіть есе на тему «У чому сенс людського життя» або твір-роздум на тему «Я».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити