ЛЮДИНА І СВІТ. 11 клас.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ДО КУРСУ ЛЮДИНА І СВІТ


СИСТЕМА УРОКІВ

  Урок 1. Вступ до курсу «людина і світ»

Розділ І. ФЕНОМЕН ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

  Урок 2. Феномен людини та основні тлумачення її походження

  Урок 3. Роль природно-історичного середовища у формуванні та розвитку людини. природні, соціокультурні та духовні виміри людського життя

  Урок 4. Сутність людини та сенс людського життя

  Урок 5. Ціннісні виміри людського життя. смерть і безсмертя

  Урок 6. Поняття творчості, свободи, відповідальності. Повнота життя і щастя

  Урок 7. Узагальнення знань за темою «Феномен людського життя»

Розділ II. СВІТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ІСНУВАННЯ

  Урок 8-9. Поняття «світ». Людина і Космос. Всесвіт і Земля

  Урок 10. Поняття матеріального й ідеального

  Урок 11-12. Рух, простір, час. Проблема єдності світу

  Урок 13. Узагальнення знань за темою «Світ та особливості його існування»

Розділ III. ДУХОВНЕ ЖИТТЯ І ДУХОВНІСТЬ ЛЮДИНИ

  Урок 14. Співвідношення духовного і тілесного. Поняття «дух», «душа», «духовність»

  Урок 15. Почуття, інтелект, воля. ідеали в житті людини

  Урок 16. Честь, совість, гідність людини. Інтелігентність і порядність

  Урок 17. Правда, хиба, істина

  Урок 18. Віра, надія, любов як духовно-практичні виміри людини

  Урок 19. Прекрасне і потворне. Добро і зло

  Урок 20. Узагальнення знань за темою «духовне життя і духовність людини»

Розділ IV. СВІДОМІСТЬ І ПІЗНАННЯ

  Урок 21. Розуміння свідомості

  Урок 22-23. Структура свідомості. Свідомість і праця. Спілкування і мова

  Урок 24. Свідомість і праця. Спілкування і мова

  Урок 25. Пізнання. Суб’єкт та об’єкт пізнання

  Урок 26-27. Істина та її критерії. Розуміння методу пізнання та закону

  Урок 28. Узагальнення знань за темою «Свідомість і пізнання»

Розділ V. ЛЮДИНА І ПРИРОДА

  Урок 29-30. Сутність природи. Історичний розвиток уявлень про природу

  Урок 31. Розуміння біосфери і ноосфери

  Урок 32-33. Природа як сукупність об’єктивних умов існування людства та об’єкт знання і пізнання

  Урок 34. Виживання людства та людини — нагальна проблема сучасності

  Урок 35. Узагальнення знань за темою «Людина і природа»

Розділ VI. СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

  Урок 36. Суспільство як самоорганізована система

  Урок 37. Соціальна структура суспільства

  Урок 38. Сім’я в соціальній структурі суспільства

  Урок 39. Поняття етносу

  Урок 40. Роль ментальності в житті суспільства

  Урок 41. Особливості історичного розвитку українського етносу та нації

  Урок 42. Процес і періодизація суспільного розвитку

  Урок 43. Узагальнення знань за темою «Суспільне життя людини»

Розділ VII. ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ

  Урок 44-45. Поняття «політика». Політика і влада. Політична система

  Урок 46. Політична демократія

  Урок 47. Особливості правової, соціально справедливої держави та громадянського суспільства

  Урок 48. Громадські рухи та організації. Політичні партії та влада

  Урок 49-50. Політика та ідеологія. Політична еліта і народ

  Урок 51. Узагальнення знань за темою «Політичні засади людського існування»

Розділ VIII. ЛЮДИНА І КУЛЬТУРА

  Урок 52-53. Поняття «культура». Матеріальна і духовна культура

  Урок 54. Культура і цивілізація

  Урок 55. Історичність культури. Спадкоємність, традиції і новаторство в культурі

  Урок 56-57. Національне та загальнолюдське в культурі. Багатоманітність та взаємодія культур. культура особистості

  Урок 58. Культура, гуманізм, прогрес

  Урок 59. Узагальнення знань за темою «Людина і культура»

Розділ ІХ. СВІТОГЛЯД ЯК НАЙВИЩА ФОРМА САМОУСВІДОМЛЕННЯ ЛЮДИНИ

  Урок 60. Поняття світогляду

  Урок 61. Мораль як світогляд

  Урок 62. Мистецтво і світогляд

  Урок 63. Історичність світогляду

  Урок 64-65. Загальна характеристика релігійного світогляду

  Урок 66. Особливості наукового світогляду

  Урок 67. Філософія і світогляд

  Урок 68. Узагальнення знань за темою «Світогляд людини»


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити