Розробки уроків - Геометрія 10 клас I семестр - 2017

УРОК 8. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ВПРАВ

Формування компетентностей:

предметна (математична) компетентність: удосконалити вміння розв'язувати задачі на застосування аксіом стереометрії та наслідків із них;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — уміння чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень;

✵ уміння вчитися впродовж життя — аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;

✵ ініціативність і підприємливість — уміння аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ____________________________

2. Виконання тестових завдань

Варіант 1

1) На рисунку 1 зображено куб ABCDA1B1C1D1. Укажіть площину, яка проходить через точки B, C і C1.

A. BCD.

Б. CC1D.

В. BB1С.

Г. ABB1.

2) На рисунку 1 зображено куб ABCDA1B1C1D1. Укажіть пряму перетину площин CC1D і A1B1C1.

А. BC.

Б. CC1.

В. C1D1.

Г. A1D1.

3) Скільки всього різних площин можна провести через усі три вершини трикутника?

A. Одну.

Б. Дві.

В. Жодної.

Г. Безліч.

4) Укажіть усі правильні твердження.

І. Якщо три вершини квадрата лежать у деякій площині, то і четверта його вершина лежить у цій площині.

ІІ. Через п’ять точок, які лежать на одній прямій, можна провести площину.

ІІІ. Дві сусідні вершини ромба і центр кола, вписаного в цей ромб, не лежать в одній площині.

A. І, ІІ, ІІІ.

Б. І.

В. І, ІІІ.

Г. І, ІІ.

Варіант 2

1) На рисунку 1 зображено куб ABCDA1B1C1D1. Укажіть площину, яка проходить через точки A, A1 і B1.

A. ABC.

Б. ABB1.

В. BB1C1.

Г. A1B1D1.

2) На рисунку 1 зображено куб ABCDA1B1C1D1. Укажіть пряму перетину площин ABC і AA1D1.

A. AB.

Б. AA1.

В. A1D1.

Г. AD.

3) Скільки всього різних площин можна провести через дві протилежні вершини паралелограма і точку перетину його діагоналей?

А. Одну.

Б. Дві.

В. Жодної.

Г. Безліч.

4) Укажіть усі правильні твердження.

І. Якщо три точки кола лежать у деякій площині, то і його центр лежить у цій площині.

ІІ. Дві різні площини можуть мати тільки три спільні точки.

ІІІ. Дві вершини рівнобедреного трикутника і центр кола, описаного навколо цього трикутника, лежать в одній площині.

A. І, ІІ, ІІІ.

Б. ІІІ.

В. І, ІІІ.

Г. І, ІІ.

Відповіді.

Варіант 1. 1) В. 2) В. 3) A. 4) Г.

Варіант 2. 1) Б. 2) Г. 3) Г. 4) В.

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ і ВМІНЬ

Робота з підручником ______________________________________________________

ІV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником __________________

2. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою та взаємооцінюванням

Варіант 1

Варіант 2

1) Доведіть, що через дві сусідні вершини рівнобічної трапеції і центр кола, вписаного в цю трапецію можна провести тільки одну площину

1) Доведіть, що через дві вершини правильного трикутника і точку перетину його висот можна провести тільки одну площину

2) пряма AK і точки B і L не лежать в одній площині. Доведіть, що прямі AK і BL не перетинаються

2) Точки A, E і пряма BF не лежать в одній площині. Доведіть, що прямі AB і EF не перетинаються

3) У правильний трикутник ABC вписано коло. Точки дотику цього кола до сторін трикутника ABC належать площині α. Доведіть, що вершини трикутника ABC належать площині α

3) У трикутнику ABC проведено медіани AK, BL і CM. Точки K, L і M належать площині α. Доведіть, що вершини трикутника ABC належать площині α

4) Вершини K і L трикутника KLM лежать по один бік від площини α, а вершина M — по інший. Доведіть, що точки перетину сторін KM і LM та бісектриси MN із площиною αлежать на одній прямій

4) Вершини K і L паралелограма KLMN лежать по один бік від площини α, а вершини M і N — по інший. Доведіть, що точки перетину діагоналей та сторін KN і LM паралелограма з площиною α лежать на одній прямій

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ___________________________________________

2. Додаткове завдання. Серед заданих 15 точок будь-які чотири належать одній площині. Доведіть, що всі 15 точок лежать в одній площині.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити