Розробки уроків - Геометрія 10 клас I семестр - 2017

УРОК 9. ПРОСТОРОВІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ. ПОЧАТКОВІ УЯВЛЕННЯ ПРО МНОГОГРАННИКИ

Формування компетентностей:

предметна (математична) компетентність: сформувати уявлення про просторові геометричні фігури, многогранники та їх елементи, поверхню многогранника; сформувати вміння розв'язувати задачі, які передбачають застосування поняття просторових геометричних фігур, многогранників та вміння зображувати призми і піраміди;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію (плоска і просторова геометричні фігури, многогранник, поверхня та елементи многогранника, призма, піраміда);

✵ інформаційно-цифрова компетентність — знаходити інформацію та оцінювати її достовірність;

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ____________________________

2. Розв'язування задач

Колективне розв'язування задач, аналогічних до тих, що були задані додому


Індивідуальні завдання для учнів, які мають достатній та високий рівні навчальних досягнень

№ 1. Прямі AB і CD не перетинаються. Чи можна стверджувати, що всі прямі, які перетинають прямі AB і CD, лежать в одній площині?

№ 2. Прямі AB і CD не лежать в одній площині. пряма EF перетинає прямі AB і CD. Чи існує пряма, яка перетинає прямі AB, CD і EF у трьох різних точках?

№ 3. Вершина A плоского чотирикутника ABCD належить площині α, а інші вершини лежать поза цією площиною. продовження сторони CD і діагоналі BD перетинають площину α в точках E і F відповідно. Доведіть, точки A, E і F лежать на одній прямій.

№ 4. Вершина B плоского чотирикутника ABCD належить площині α, а інші вершини лежать поза цією площиною. продовження сторін DA і DC перетинають площину α в точках Pі Q відповідно. Доведіть, точки P, B і Q лежать на одній прямій.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Що вивчає стереометрія?

2. Сформулюйте аксіоми стереометрії.

3. Сформулюйте наслідки з аксіом стереометрії.

4. Наведіть приклади плоских геометричних фігур.

5. Які ви знаєте неплоскі геометричні фігури?

6. Форму якої стереометричної фігури мають сірникова коробка, цеглина, класна кімната?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Просторові геометричні фігури.

2. Уявлення про многогранники, їх елементи. поверхня многогранника.

3. Призма. Зображення призми.

4. Піраміда. Зображення піраміди.

5. Приклади розв’язання задач, що передбачають застосування поняття просторових геометричних фігур, многогранників:


V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником _________________________

2. Додаткове завдання

Пряма c лежить у площині грані SAC тетраедра SABC і перетинає площину грані ABC. Доведіть, що точка перетину лежить на ребрі AC.

VІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником __________________

2. Робота в групах

На рисунку зображено піраміду SABCD. На ребрах SD і SB позначено точки E і F відповідно.

1) Запишіть усі ребра та грані піраміди SABCD.

2) Укажіть точки, які належать граням SAB і SCD.

3) Укажіть прямі, які лежать у площинах SAD і BCD.

4) Укажіть площину, у якій лежить пряма EF.

5) Укажіть спільні ребра граней SAB і SAD, SBC і SCD.

6) Укажіть пряму перетину площин BCD і SAC.

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Додаткове завдання. Усі ребра трикутної піраміди рівні. Радіус кола, вписаного в одну з граней цієї піраміди, дорівнює 2√3 см. Знайдіть площу поверхні цієї піраміди.

Відповідь. 144√3 см2.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити