Розробки уроків - Геометрія 10 клас I семестр - 2017

УРОК 11. НАЙПРОСТІШІ ЗАДАЧІ НА ПОБУДОВУ ПЕРЕРІЗІВ ПРИЗМИ МЕТОДОМ СЛІДІВ

Формування компетентностей:

предметна (математична) компетентність: удосконалити вміння розв'язувати нескладні задачі на побудову перерізів призми методом слідів;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — уміння розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою;

✵ інформаційно-цифрова компетентність — уміння діяти за алгоритмом;

✵ уміння вчитися впродовж життя — аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність: _

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ____________________________

2. Самостійна робота (виконання структурованого завдання)

Варіант 1 [2]

На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1, ребро якого дорівнює 4 см [3 см].

1) Побудуйте переріз цього куба площиною, що проходить через точки A, C і B1 [C, B1 і D1].

2) Знайдіть площу утвореного перерізу цього куба.

Відповіді

Варіант 1. 2) 8√3 см2.

Варіант 2. 2)

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _______________________________________

2. Додаткове завдання

Побудуйте переріз куба ABCDA1B1C1D1 площиною, яка проходить через вершину C1 та точки P і Q,

VІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _______________________________________

2. Робота в малих групах із подальшою перевіркою та обговоренням

1) Побудуйте переріз прямої призми ABCDA1B1C1D1 площиною, яка проходить через точки B, C і точку P, яка належить ребру AA1, якщо прямі AD і BC не паралельні.

2) На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1, F ∈ СС1, побудуйте переріз цього куба площиною, що проходить через точки A, D1 і F.

3) На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1, E ∈ A1D1, F ∈ СС1. побудуйте переріз цього куба площиною, що проходить через точки B1, E і F.

4) Побудуйте переріз прямої призми ABCA1B1C1 площиною, що проходить через точки D, E і F (див. рисунок), які належать відповідно ребрам A1B1, B1C1 і AC.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _________________________________________

2. Додаткове завдання. У кубі ABCDA1B1C1D1, точка E лежить на ребрі C1D1, Побудуйте точку X перетину прямої DE з площиною грані BB1C1C. Знайдіть ребро куба, якщо довжина відрізка EX дорівнює √13 см.

Відповідь. 6 см.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити