Розробки уроків - Геометрія 10 клас I семестр - 2017

УРОК 16. ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ ДВОХ ПРЯМИХ У ПРОСТОРІ: ПРЯМІ, ЩО ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ; ПАРАЛЕЛЬНІ ПРЯМІ; МИМОБІЖНІ ПРЯМІ

Формування компетентностей:

предметна (математична) компетентність: ознайомити з випадками взаємного розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються, паралельні прямі, мимобіжні прямі; сформувати поняття паралельних і мимобіжних прямих; сформувати вміння розв'язувати задачі, які передбачають використання цих понять;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію (прямі, що перетинаються, паралельні прямі, мимобіжні прямі);

✵ інформаційно-цифрова компетентність — уміння структурувати дані;

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Які випадки взаємного розміщення двох прямих на площині ви знаєте?

2. Сформулюйте означення паралельних прямих на площині.

3. Точки F і L — середини відповідно сторін AB і CD паралелограма ABCD. Яке взаємне розміщення прямих: 1) BC і AD; 2) AC і BD; 3) FL і AC; 4) FL і BC?

4. Скільки площин можна провести через:

1) діагоналі паралелограма;

2) одну з вершин трапеції і ’її середню лінію?

V. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда вчителя

Ви знаєте випадки взаємного розміщення двох прямих на площині. Яке ж взаємне розміщення прямих у просторі? Чи дві прямі в просторі тільки можуть перетинатися або бути паралельними? Сьогодні на уроці ми дізнаємося відповіді на ці запитання.

VІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Означення паралельних прямих у просторі.

2. Означення мимобіжних прямих.

3. Взаємне розміщення двох прямих у просторі.

VІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ПОНЯТЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником ______________________________

VІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _______________________________________

2. Виконання усних вправ

1) На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1, точки E і F — середини відповідно ребер A1B1 і B1C1. Визначте взаємне розміщення прямих: 1) CD і DD1; 2) AD і BC; 3) AA1 і B1C1;4) EF і A1C1; 5) EF і C1D1; 6) EF і AD; 7) AB і A1B1; 8) EF і BD.

2) Прямі AE і BF паралельні. Чи можуть бути мимобіжними прямі AB і EF?

3) Точка N не лежить у площині трикутника ABC (див. рис.). Укажіть усі пари мимобіжних прямих.

4) Точка O не лежить у площині паралелограма ABCD. Чи можна провести площину через прямі: 1) AO і AB; 2) CO і AD?

5) прямі b і d паралельні. Чи можна стверджувати, що будь-яка пряма, яка перетинає прямі b і d лежить із ними в одній площині?

ІХ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Х. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _______________________________

2. Додаткове завдання. Пряма CD перетинає площину α у точці A, а пряма EF лежить у площині α і не проходить через точку A. Доведіть, що прямі CE і DF мимобіжні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити