Розробки уроків - Геометрія 10 клас I семестр - 2017

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ В 10 КЛАСІ. ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ. I СЕМЕСТР

(Усього 105 год, 3 год на тиждень, І семестр — 48 год)

№ уроку

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітки

Тема 1. Вступ до стереометрії (15 год)

1

Первісні поняття стереометрії. Поняття про аксіоматику та побудову науки



2

Аксіоми стереометрії



3, 4

Наслідки з аксіом стереометрії (існування площини, яка проходить через задану пряму і задану точку)



5, 6

Наслідки з аксіом стереометрії (перетин прямої з площиною)



7

Наслідки з аксіом стереометрії (існування площини, яка проходить через три задані точки)



8

розв’язування задач



9

просторові геометричні фігури. Початкові уявлення про многогранники



10, 11

Найпростіші задачі на побудову перерізів призми методом слідів



12, 13

Найпростіші задачі на побудову перерізів піраміди методом слідів



14

Розв’язування задач



15

Контрольна робота № 1



Тема 2. Паралельність прямих і площин у просторі (24 год + 2 резервні години)

16

Взаємне розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються; паралельні прямі; мимобіжні прямі



17

Ознака паралельності прямих



18

Ознака мимобіжності прямих



19, 20

Властивості паралельних прямих



21

Взаємне розміщення прямої та площини у просторі: пряма і площина, що перетинаються; паралельні пряма і площина. Ознака паралельності прямої та площини



22

Розв’язування вправ



23-25

Властивості прямої, паралельної площині



26

Розв’язування вправ



27

Контрольна робота № 2



28

Взаємне розміщення двох площин у просторі: площини, що перетинаються, паралельні площини. Ознака паралельності площин



29

Розв’язування вправ



30-32

Властивості паралельних площин



33, 34

Паралельне проекціювання, його властивості



35, 36

Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії



37-39

Задачі на побудову перерізів многогранників методом слідів і проекцій



40

Розв’язування вправ



41

Контрольна робота № 3



Тема 3. Перпендикулярність прямих і площин у просторі (26 год)

42

Кут між прямими, що перетинаються. Перпендикулярність прямих у просторі



43, 44

Кут між мимобіжними прямими



45, 46

Перпендикулярність прямої та площини. Ознака перпендикулярності прямої та площини



47, 48

Перпендикуляр і похила







Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити