Розробки уроків - Геометрія 10 клас I семестр - 2017

УРОК 28. ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ ДВОХ ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ: ПЛОЩИНИ, ЩО ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ, ПАРАЛЕЛЬНІ ПЛОЩИНИ. ОЗНАКА ПАРАЛЕЛЬНОСТІ ПЛОЩИН

Формування компетентностей:

предметна (математична) компетентність: ознайомити з випадками взаємного розміщення двох площин у просторі: площини, що перетинаються, паралельні площини; сформувати поняття паралельних площин; домогтися засвоєння ознаки паралельності площин; сформувати вміння застосовувати означення паралельних площин та ознаку паралельності площин до розв'язування задач;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію (площини, що перетинаються, паралельні площини);

✵ інформаційно-цифрова компетентність — доводити істинність тверджень;

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Сформулюйте аксіоми стереометрії.

2. Сформулюйте наслідки із аксіом стереометрії.

3. Що означає: пряма і площина паралельні?

4. Сформулюйте ознаку паралельності прямої і площини.

5. Скільки площин можна провести через:

1) сторону і діагональ квадрата; 2) одну з основ трапеції і її середню лінію?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Взаємне розміщення двох площин.

2. Означення паралельних площин.

3. Ознака паралельності площин.

4. Приклади розв’язання задач, що передбачають застосування означення паралельних площин та ознаки паралельності площин:


VІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником _______________

2. Додаткові завдання

1) SABC — трикутна піраміда. Доведіть, що через прямі AB і SC можна провести паралельні площини.

2) Паралелограми ABCD і ADEF не лежать в одній площині. Доведіть, що площини ABF і DCE паралельні.

3) Точка S не лежить у площині трикутника ABC. проведіть через точку S площину, паралельну площині ABC.

VІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. розподіліть, хто виконуватиме завдання 1, а хто — завдання 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

1) На рисунку 1 зображено куб ABCDA1B1C1D1. Доведіть, що площини AA1D1 і BB1C1 паралельні.

2) На рисунку 1 зображено куб ABCDA1B1C1D1. Доведіть, що площини A1C1D і AB1C паралельні.

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________________

2. Додаткове завдання. Діагоналі паралелограма паралельні площині α. Доведіть, що висоти цього паралелограма паралельні площині α.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити