Розробки уроків - Геометрія 10 клас I семестр - 2017

УРОК 36. ЗОБРАЖЕННЯ ПЛОСКИХ І ПРОСТОРОВИХ ФІГУР У СТЕРЕОМЕТРІЇ

Формування компетентностей:

предметна (математична) компетентність: удосконалити вміння виконувати зображення плоских і просторових фігур;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — уміння розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою;

✵ інформаційно-цифрова компетентність — уміння структурувати дані;

✵ уміння вчитися впродовж життя — аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником _______________________________________

2. Математичний диктант із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1 [2]

Трикутник A1B1C1 є паралельною проекцією правильного трикутника ABC (див. рис. 1). [Трикутник A1B1C1 є паралельною проекцією рівнобедреного прямокутного трикутника ABC, ∠ACB = 90° (див. рис. 2)].

Побудуйте зображення:

1) середньої лінії трикутника, яка паралельна стороні AB;

2) висоти [бісектриси] CD трикутника ABC;

3) бісектриси [медіани] BN трикутника ABC;

4) центра кола, вписаного в трикутник ABC [центра кола, описаного навколо трикутника ABC];

5) правильного трикутника BCE [квадрата ACKM];

6) прямої, яка проходить через центр правильного трикутника BCE і перпендикулярна до сторони BE [прямої, яка проходить через центр квадрата ACKM і перпендикулярна до сторони AM].

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _____________________________________

2. Додаткові завдання

1) Побудуйте зображення паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1, якщо задано зображення точок A, A1, C і D1.

2) Трикутник A1B1C1 є зображенням прямокутного трикутника ABC, ∠ACB = 90°, AC:AB = 3:5. Побудуйте зображення центра кола, вписаного в трикутник ABC.

3) Побудуйте зображення описаної навколо кола трапеції, діагоналі якої рівні.

ІV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ____________________________

2. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою та взаємооцінюванням

Варіант 1

Варіант 2

1) Паралелограм A1B1C1D1 є паралельною проекцією ромба ABCD. Побудуйте зображення бісектриси кута ABC

1) Паралелограм A1B1C1D1 є паралельною проекцією квадрата ABCD. Побудуйте зображення бісектриси кута BCD

2) У трикутнику ABC AB:BC = 1:3. Побудуйте зображення бісектриси, проведеної з вершини B цього трикутника

2) У трикутнику ABC AC:BC = 3:4. Побудуйте зображення бісектриси, проведеної з вершини C цього трикутника

3) Кути ромба відносяться як 1:2. Побудуйте зображення висот цього ромба, проведених із вершини тупого кута

3) Одна із діагоналей ромба дорівнює його стороні. побудуйте зображення висот цього ромба, проведених із вершини гострого кута

4) Побудуйте зображення перпендикуляра, проведено з вершини B правильного шестикутника ABCDEF на діагональ AD

4) Побудуйте зображення перпендикуляра, проведено з вершини D правильного шестикутника ABCDEF на сторону AF

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________________

2. Додаткове завдання. Трикутник A1B1C1 є паралельною проекцією прямокутного трикутника ABC, ∠ACB = 90°, AC = BC√3. Побудуйте зображення бісектриси кута ABC.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити