Розробки уроків - Геометрія 10 клас I семестр - 2017

УРОК 44. КУТ МІЖ МИМОБІЖНИМИ ПРЯМИМИ

Формування компетентностей:

предметна (математична) компетентність: удосконалити вміння розв'язувати задачі, що передбачають застосування поняття кута між мимобіжними прямими;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — уміння чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень;

✵ уміння вчитися впродовж життя — аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;

✵ ініціативність і підприємливість — уміння аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником _____________________________

2. Математичний диктант із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1 [2]

На рисунку зображено прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1, ABCD — квадрат, AA1 = √3AB [AB = √/3AA1].

Користуючись зображенням, знайдіть кут між прямими (у завданні 5 косинус кута між прямими, у завданні 6 тангенс кута між прямими):

1) AA1 і B1C1 [CD і BB1]; 2) AB і A1D1 [ BC і A1B1];

3) AD і B1C [BC і AD1]; 4) A1B і C1D [A1D і BC1];

5) B1D1 і C1D [A1C1 і AB1]; 6) A1C і BB1 [B1D і CC1].

Відповіді

Варіант 1. 1) 90°; 2) 90°; 3) 60°; 4) 60°; 5) √2/4; 6) √6/3.

Варіант 2. 1) 90°; 2) 90°; 3) 30°; 4) 60°; 5) √6/4; 6) √6.

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _________

2. Додаткове завдання

ABCDA1B1C1D1 — прямокутний паралелепіпед. Кут між діагоналлю A1B грані AA1B1B і діагоналлю B1C грані BB1C1C цього паралелепіпеда дорівнює φ. Знайдіть кут між діагоналлю AB1 грані AA1B1B і діагоналлю B1C грані BB1C1C.

ІV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником __________________________________

2. Самостійна робота

Варіант 1

Варіант 2

1) Прямі CD і KM паралельні, а прямі CE і KM мимобіжні. Знайдіть кут між прямими CE і KM, якщо: а) ∠DCE = 35°; б) ∠DCE = 140°

1) Прямі EF і LN паралельні, а прямі EP і LN мимобіжні. Знайдіть кут між прямими EP і LN, якщо: а) ∠FEP = 65°; б) ∠FEP = 130°

2) Прямокутник ABCD і трикутник ABE не лежать в одній площині. Знайдіть кут між прямими AE і CD, якщо:

а) ∠AEB = 70°, ∠ABE = 30°;

б) AD = 8 см, BD = 17 см, BE = 13 см, AE = 7 см

2) Ромб ABCD і трикутник ADS не лежать в одній площині. Знайдіть кут між прямими BCі DS, якщо:

а) ∠ASD = 80°, ∠DAS = 40°;

б) AC = 18 см, BD = 24 см, AS = 13 см, DS = 8 см

3) ABCDA1B1C1D1 — куб. Знайдіть кут між діагоналлю A1B грані AA1B1B і діагоналлю B1Dцього куба

3) ABCDA1B1C1D1 — куб. Знайдіть кут між діагоналлю AD1 грані AA1D1D і діагоналлю A1C цього куба

Відповіді

Варіант 1. 1) а) 35°; б) 40°. 2) а) 80°; б) 60°. 3) 90°.

Варіант 2. 1) а) 65°; б) 50°. 2) а) 60°; б) 60°. з) 90°.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ____________________________________

2. Додаткове завдання. Точки E і F середини відповідно ребер AC і SB тетраедра SABC , кожне ребро якого дорівнює 3√2 см. Доведіть, що EF ⊥ AC . Знайдіть довжину відрізка EF.

Відповідь. 3 см.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити