Розробки уроків - Геометрія 10 клас I семестр - 2017

УРОК 3. НАСЛІДКИ З АКСІОМ СТЕРЕОМЕТРІЇ (ІСНУВАННЯ ПЛОЩИНИ, ЯКА ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ЗАДАНУ ПРЯМУ І ЗАДАНУ ТОЧКУ)

Формування компетентностей:

предметна (математична) компетентність: домогтися засвоєння теореми про існування площини, яка проходить через задану пряму і задану точку, що не лежить на прямій; сформувати вміння розв'язувати задачі, які передбачають використання теореми про існування площини, яка проходить через задану пряму і задану точку;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — уміння чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень;

✵ інформаційно-цифрова компетентність — уміння доводити істинність тверджень;

✵ уміння вчитися впродовж життя — організовувати та планувати свою навчальну діяльність, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ, АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ________________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою та самооцінюванням

Варіант 1

1) На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Укажіть точку, що належить площині грані CC1D1D.

A. A.

Б. B.

В. A1.

Г. D1.

2) На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Укажіть пряму перетину площин граней AA1B1B і BB1C1C.

А. AB.

Б. BC.

В. BB1.

Г. В1С1.

3) Скільки різних площин можна провести через діагоналі прямокутника?

A. Тільки одну.

Б. Тільки дві.

В. Жодної.

Г. Безліч.

4) ABCD — паралелограм. Укажіть усі правильні твердження.

I. Точки A, B, C, D лежать в одній площині.

II. Точки A, B, C, D не лежать в одній площині.

ІІІ. Точка A і точка перетину діагоналей паралелограма ABCD лежать в одній площині.

A. Лише І.

Б. Лише І і III.

В. Лише II.

Г. I, II і III.

Варіант 2

1) На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Укажіть точку, що належить площині грані BB1C1C.

A. A.

Б. B.

В. A1.

Г. D1.

2) На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Укажіть пряму перетину площин граней AA1D1D і CC1D1D.

A. AD.

Б. CD.

В. AA1.

Г. DD1.

3) Скільки різних площин можна провести через дві бісектриси трикутника?

A. Тільки одну.

Б. Тільки дві.

В. Жодної.

Г. Безліч.

4) KLMN — квадрат. Укажіть усі правильні твердження.

I. Точки K, L, M, N не лежать в одній площині.

II. Точки K, L, M, N лежать в одній площині.

III. Точка N і точка перетину діагоналей квадрата KLMN не лежать в одній площині.

A. Лише І.

Б. Лише І і III.

В. Лише II.

Г. I, II і III.

Відповіді

Варіант 1. 1) Г. 2) В. 3) A. 4) Б.

Варіант 2. 1) Б. 2) Г. 3) A. 4) В.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Теорема про існування площини, яка проходить через задану пряму і задану точку, що не лежить на прямій.

2. Приклади розв’язання задач, що передбачають застосування теореми про існування площини, яка проходить через задану пряму і задану точку, що не лежить на прямій:

ІV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ і СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником _________________________

2. Додаткове завдання

На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Укажіть площину, якій належать: 1) пряма CD і точка D1; 2) пряма BD і точка B1.

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання 1, а хто — завдання 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

1) Дві вершини трикутника належать деякій площині. Чи належить цій

площині точка перетину медіан цього трикутника?

2) Задано дванадцять точок, які не лежать в одній площині. Чи можуть

одинадцять із них лежати на одній прямій? Відповідь обґрунтуйте.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ____________________________

2. Додаткове завдання. Доведіть, що через точки A і C можна провести хоча б одну площину.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити