Розробки уроків - Геометрія 10 клас Рівень стандарту - 2017

УРОК 7. ВЛАСТИВОСТІ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРЯМИХ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: домогтися засвоєння властивостей паралельних прямих; сформувати вміння розв'язувати задачі, що передбачають використання цих властивостей;

ключові компетентності:

• математична компетентність — оперувати геометричними об'єктами на площині та в просторі;

• основні компетентності у природничих науках — усвідомлювати важливість математики як універсальної мови науки;

• соціальна та громадянська компетентності — висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ___________________________________________

2. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою і взаємооцінюванням

Варіант 1

1) На рисунку точки M, H, K і P — середини відрізків AD, DC, BC і AB відповідно. Знайдіть периметр чотирикутника MHKP, якщо MP = 8 см, AC = 32 см.

2) Точка M не належить площині чотирикутника ABCD. Яке взаємне розміщення прямих MA і BC? Відповідь обґрунтуйте.

Варіант 2

1) На рисунку точки M, H і P — середини відрізків AD, DC, AB відповідно, PK у MH. Знайдіть периметр чотирикутника MHKP, якщо AC = 8 см, BD = 10 см.

2) Точка M не належить площині чотирикутника ABCD. Яке взаємне розміщення прямих MD і BC? Відповідь обґрунтуйте.

Відповіді

Варіант 1. 1) 48 см. 2) Мимобіжні (за ознакою мимобіжності прямих).

Варіант 2. 1) 18 см. 2) Мимобіжні (за ознакою мимобіжності прямих).

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Властивості паралельних прямих.

2. Приклади застосування властивостей паралельних прямих:

________________________________________________________

ІV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником _______________

2. Додаткові завдання

1) Пряма b лежить у площині α і паралельна прямій a, що не лежить у цій площині. Через точку M площини α (M не належить b) проведено пряму c паралельно прямій a. Доведіть, що пряма cлежить у площині α.

2) Пряма a, що паралельна прямій b, перетинає площину α. Пряма c паралельна прямій b. Чи може пряма c лежати в площині α?

3) Через прямі а і b проведено площини, що перетинаються по прямій c. Доведіть, що якщо пряма c не перетинає прямі a і b, то прямі a і b паралельні.

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _______________________________

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання 1, а хто — завдання 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

1) Пряма а перетинає площину α в точці A. Точка C належить відрізку AB прямої а і лежить між точками A і B. Паралельні прямі, що проходять через точки B і C, перетинають площину α в точках В1 і C1. Знайдіть відстань між точками A і В1, якщо AC1 = 1 см, AB:AC = 3:2.

2) Відрізок AB не перетинає площину α. Точка C ділить його у відношенні AC:CB = 1:3. Паралельні прямі, що проходять через точки A, В і C, перетинають площину α в точках A1, B1 і C1. Знайдіть довжину відрізка CC1, якщо AA1 = 12 см, BB1 = 16 см.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Додаткове завдання. Задано дві прямі а і b. Яку фігуру утворять усі прямі простору, що перетинають a і паралельні b, якщо прямі a і b:

1) мимобіжні; 2) перетинаються; 3) паралельні?

Відповідь. 1) Площину; 2) площину; 3) такої фігури не існує.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити