Розробки уроків - Геометрія 10 клас Рівень стандарту - 2017

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ В 10 КЛАСІ. РІВЕНЬ СТАНДАРТУ

(Усього 51 год. I семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 19 год, 1 год на тиждень, резерв — 7 год)

№ уроку

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітки

Тема 1. Паралельність прямих і площин у просторі (17 год + 1 резервна година)

1

Основні поняття стереометрії

   

2

Аксіоми стереометрії

   

3

Наслідки з аксіом стереометрії

   

4

Розв’язування задач

   

5

Взаємне розміщення прямих у просторі

   

6

Ознаки паралельності і мимобіжності прямих

   

7

Властивості паралельних прямих

   

8

Розв’язування задач

   

9

Паралельне проектування та його властивості

   

10

Зображення фігур у стереометрії

   

11, 12

Паралельність прямої та площини

   

13

Розв’язування задач

   

14, 15

Паралельність площин

   

16

Розв’язування задач

   

17

Узагальнення знань із теми «Паралельність прямих і площин у просторі»

 

Резервна година

18

Контрольна робота № 1

   

Тема 2. Перпендикулярність прямих і площин у просторі (17 год + 1 резервна година)

19

Кут між прямими. Перпендикулярність прямих у просторі

   

20

Перпендикулярність прямої і площини

   

21

Перпендикуляр і похила

   

22, 23

Теорема про три перпендикуляри

   

24

Розв’язування задач

   

25

Двогранний кут

   

26, 27

Перпендикулярність площин

   

28

Розв’язування задач

   

29-31

Вимірювання відстаней у просторі

   

32

Розв’язування задач

   

33, 34

Вимірювання кутів у просторі

   

35

Узагальнення знань із теми «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»

 

Резервна година

36

Контрольна робота № 2

   

Тема 3. Координати і вектори (10 год + 1 резервна година)

37, 38

Прямокутні координати в просторі

   

39

Симетрія відносно початку координат та координатних площин

   

40

Розв’язування задач

   

41

Вектори у просторі

   

42-44

Операції над векторами

   

45

Розв’язування задач

   

46

Узагальнення знань із теми «Координати і вектори»

 

Резервна година

47

Контрольна робота № 3

   

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу (4 резервні години)

48

Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих і площин у просторі

 

Резервна година

49

Кути і відстані у просторі

 

Резервна година

50

Підсумкова контрольна робота

 

Резервна година

51

Розв’язування задач практичного змісту

 

Резервна година

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити