Розробки уроків - Геометрія 10 клас Рівень стандарту - 2017

УРОК 20. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМОЇ І ПЛОЩИНИ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття перпендикулярних прямої та площини; домогтися засвоєння ознаки перпендикулярності прямої та площини і властивостей перпендикулярних прямої та площини; сформувати вміння розв'язувати задачі, що передбачають використання поняття перпендикулярності прямої та площини;

ключові компетентності:

• уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети;

• спілкування державною мовою — грамотно висловлюватися рідною мовою;

• соціальна та громадянська компетентності — аргументувати та відстоювати свою позицію;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником _______________________________________________

2. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою і взаємооцінюванням

Варіант 1

1) Чи існують такі прямі a, b і c, що пряма а перпендикулярна до прямої b, пряма b перпендикулярна до прямої c і пряма а перпендикулярна до прямої c?

2) Чи правильно, що через будь-яку точку прямої у просторі можна провести перпендикулярну до неї пряму?

3) Чи можливо, що одна з двох перпендикулярних прямих паралельна заданій площині і друга пряма паралельна цій площині?

Варіант 2

1) Чи можливо, що одна з двох перпендикулярних прямих паралельна заданій прямій, а друга пряма перпендикулярна до цієї прямої?

2) Чи правильно, що через будь-яку точку простору можна провести пряму, перпендикулярну до заданої прямої?

3) Чи може пряма, перпендикулярна до прямої, що паралельна площині, бути паралельною цій площині?

Відповіді

Варіант 1. 1) Так. 2) Так. 3) Так.

Варіант 2. 1) Так. 2) Так. 3) Так.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна робота

1. Відрізки DN і CM — висоти трапеції ABCD (AB || CD). Яке взаємне розміщення прямих:

1) AB і DN; 2) AB і CM; 3) DC і DN; 4) DC і CM; 5) DN і CM?

2. Побудуйте квадрат ABCD і проведіть його діагоналі. Назвіть усі перпендикулярні прямі, що утворилися під час цієї побудови.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Означення прямої, перпендикулярної до площини.

2. Ознака перпендикулярності прямої та площини.

3. Побудова перпендикулярних прямої та площини.

4. Властивості прямої та площини, перпендикулярних між собою.

5. Ілюстрація означення, ознаки та властивостей перпендикулярних прямої і площини на відповідних моделях або предметах навколишнього середовища:

______________________________________________________________________

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником _________________________________

VІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _______________________________

2. Колективне виконання завдань за готовими рисунками

Скориставшись рисунками, доповніть речення так, щоб утворилось правильне твердження.

1) Якщо на рисунку 1 ∠SAB = 90° і ∠SAC = 90°, то пряма... і площина... перпендикулярні, оскільки...

2) Якщо на рисунку 2 ABCD — ромб, S — точка поза площиною ромба, SB = SD (див. рисунок на дошці), то пряма BD перпендикулярна до площини ..., оскільки...

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Повторити: означення та властивості перпендикуляра та похилих, проведених із точки до прямої.

3. Додаткове завдання. Доведіть, що всі прямі, які перпендикулярні до заданої площини і перетинають задану пряму, лежать в одній площині.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити