Розробки уроків - Геометрія 10 клас Рівень стандарту - 2017

УРОК 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СТЕРЕОМЕТРІЇ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття про стереометрію як складову частину геометрії; ознайомити з логічною будовою шкільного курсу геометрії як основою майбутньої навчальної діяльності; сформувати уявлення про основні поняття стереометрії;

ключові компетентності:

• уміння вчитися впродовж життя — організовувати та планувати свою навчальну діяльність, моделювати власну освітню траєкторію;

• спілкування державною мовою — ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах;

• математична компетентність — оперувати геометричними об'єктами на площині та в просторі;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

1. Знайомство з учнями класу.

2. Ознайомлення учнів із особливостями вивчення геометрії в 10 класі, вимогами до вивчення предмета, критеріями оцінювання навчальних досягнень тощо.

3. Ознайомлення учнів зі структурою підручника та особливостями роботи з підручником.

4. Ознайомлення з додатковими матеріалами (довідниками, зошитами для тематичного оцінювання тощо).

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Що вивчає планіметрія?

2. Назвіть основні геометричні фігури. Чому їх називають основними?

3. Які математичні речення ви знаєте?

4. Наведіть приклади означень, аксіом, теорем.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда вчителя

Упродовж 7-9 класів ми вивчали розділ геометрії, який називають планіметрією. Сьогодні ми починаємо вивчати наступний розділ геометрії — стереометрію. Що означає слово «стерео»? (Учні висловлюють свої думки.) «Стерео» (від грецького stereos — об’ємний, просторовий) — частина слова, яка вказує на об’ємність або наявність просторового розподілу (наприклад, стереокіно, стереометрія). Висловіть припущення: що вивчає стереометрія?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Що вивчає стереометрія?

2. Логічна будова геометрії:

3. Основні поняття стереометрії.

4. Зображення і позначення площин.

5. Просторові фігури:

1) многогранники;

2) тіла обертання.

VІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ і СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником ______________

VІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _______________________________

2. Фронтальне опитування

1) Чи є підлога кімнати площиною? Частиною площини?

2) Чи можна провести на площині пряму так, щоб жодна точка площини не належала прямій?

3) Чому куб не є основним поняттям стереометрії?

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Повторити: аксіоми планіметрії.

Додаткове завдання. Для того щоб пофарбувати куб із ребром 3 м, необхідно 9 кг фарби. Скільки фарби ще необхідно, щоб зафарбувати грані куба з ребром 2 м, який відрізали від поданого куба (див. рис.)?

Відповідь. 2 кг.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити