Розробки уроків - Геометрія 10 клас Рівень стандарту - 2017

УРОК 37. ПРЯМОКУТНІ КООРДИНАТИ В ПРОСТОРІ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття прямокутної системи координат у просторі; сформувати вміння визначати розташування точки в просторі за її координатами та визначати координати точки в просторі, розв'язувати задачі на застосування поняття прямокутної системи координат у просторі;

ключові компетентності:

• спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку;

• уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, усвідомлювати цінність нових знань і вмінь;

• соціальна та громадянська компетентності — співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль у командній роботі;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда вчителя

Яке математичне поняття дозволяє визначати місце розташування, наприклад, корабля в морі? Або місця в театральній залі для глядачів? (Учні відповідають.) Так, це — система координат на площині. А як визначити місце розташування, наприклад, літака в небі? Чи достатньо для цього двох координат? (Учні висловлюють припущення.) Виходячи з цього, сформулюйте тему і мету уроку.

V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна робота

Повторення теми «Прямокутна система координат на площині»

1. Поясніть, як побудована прямокутна система координат на площині.

2. Як визначають координати точки? Скільки існує точок із заданими координатами? Скільки координат має задана точка?

3. Які знаки мають координати точки, якщо вона належить першій (другій, третій, четвертій) чверті?

4. Яку вісь називають віссю абсцис? віссю ординат?

5. Чому дорівнюють координати початку координат?

6. Чому дорівнюють абсциси точок, що лежать на осі ординат? Чому дорівнюють ординати точок, що лежать на осі абсцис?

VІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Побудова прямокутної системи координат у просторі.

2. Назви координатних осей у просторі.

3. Визначення координат довільної точки простору.

4. Відповідність кожній точці простору єдиної впорядкованої трійки чисел і навпаки.

5. Приклади побудови точок у прямокутній системі координат у просторі:

_________________________________________________________________

VІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником ______________

VІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Робота в групах

Оберіть, хто з членів групи координуватиме роботу і відповідатиме за її кінцевий результат. Складіть план роботи. Розподіліть, хто який пункт плану виконуватиме. Розв’яжіть задачі. Обговоріть здобуті розв’язання. Здайте роботи вчителеві на перевірку.

Задача 1

З-поміж точок A(0;1;2), B(0;0;3), C(4;0;0), D(3;4;0), E(-1;0;0), F (2;0;5) виберіть ті, які лежать на осі абсцис.

Задача 2

З-поміж точок A(0;11;-7), B(1;1;9), C(12;0;-8), D(3;-2;0), E(0;3;5) виберіть ту, яка не належить жодній із координатних площин.

Задача 3

З-поміж точок A(0;0;-7), B(3;0;0), C(4;-9;0), D(0;-6;0), E(0;0;9) виберіть ту, яка не належить жодній із координатних осей.

ІХ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Х. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Повторити: формули для знаходження довжини відрізка і координат середини відрізка, якщо відомі координати його кінців.

3. Додаткове завдання. Побудуйте в прямокутній системі координат прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1 так, щоб вершина B збігалася з початком координат, ребра AB, BC і BB1 — із додатними напрямками осей абсцис, ординат і аплікат відповідно. Знайдіть координати вершин цього паралелепіпеда, якщо AB = 3 см, BC = 4 см, BB1 = 2 см, а одиничний відрізок дорівнює 1 см.

Відповідь. A(3;0;0), B(0;0;0), C(0;4;0), D(3;4;0), A1(3;0;2), B1(0;0;2), C1(0;4;2), D1(3;4;2).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити