Розробки уроків - Геометрія 10 клас Рівень стандарту - 2017

УРОК 43. ОПЕРАЦІЇ НАД ВЕКТОРАМИ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: домогтися засвоєння правил додавання, віднімання векторів, множення вектора на число у просторі, у випадках, якщо вектори задані координатами; сформувати вміння розв'язувати задачі на застосування цих правил;

ключові компетентності:

• спілкування державною мовою — чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку;

• інформаційно-цифрова компетентність — діяти за алгоритмом та складати алгоритми;

• соціальна та громадянська компетентності — оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником _____________________________________________

2. Математичний диктант із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

На рисунку зображено прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1.

Знайдіть вектори, що є результатами дій:

Відповіді.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Знайдіть вектор і вектор якщо:

2. Знайдіть вектор якщо

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Додавання та віднімання векторів, заданих координатами.

2. Властивості додавання та віднімання векторів, заданих координатами.

3. Множення вектора на число.

4. Властивості множення вектора на число.

5. Приклади виконання операцій над векторами:

____________________________________________________________

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником _______________

2. Додаткові завдання

1) Знайдіть координати векторів якщо A (2;-1;3).

2) Задано вектори Задайте через вектори:

VІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Робота в групах

Оберіть, хто з членів групи координуватиме роботу і відповідатиме за її кінцевий результат. Складіть план роботи. Розподіліть, хто який пункт плану виконуватиме. Розв’яжіть задачі. Обговоріть здобуті розв’язання. Здайте роботи вчителеві на перевірку.

Задача 1

Чи правильно, що якщо

Задача 2

Знайдіть координати вектора, що є сумою векторів якщо A(3;-4;1), В(-2;5;3), C(2;1;-5). Чи є в умові задачі зайві дані?

Задача 3

Знайдіть координати векторів якщо  

Задача 4

Знайдіть довжину вектора якщо

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Додаткове завдання. Задано вектори При яких значеннях x довжина вектора дорівнює √26?

Відповідь. -3; 5.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити