Розробки уроків - Геометрія 10 клас Рівень стандарту - 2017

УРОК 2. АКСІОМИ СТЕРЕОМЕТРІЇ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: домогтися засвоєння аксіом стереометрії; сформувати вміння розв'язувати задачі, що передбачають застосування аксіом стереометрії;

ключові компетентності:

• спілкування державною мовою — грамотно висловлюватися рідною мовою, доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію;

• уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності;

• соціальна та громадянська компетентності — висловлювати власну думку, слухати і чути інших;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ___________________________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою та самооцінюванням

Варіант 1

1) Яка з наведених фігур не є основною фігурою стереометрії?

А. Пряма.

Б. Куля.

В. Точка.

Г. Площина.

2) Яке з наведених тверджень є аксіомою шкільного курсу планіметрії?

A. Сума суміжних кутів дорівнює 180°.

Б. Дві прямі називають паралельними, якщо вони не перетинаються.

B. Якою б не була пряма, існують точки, що належать цій прямій, і точки, що не належать їй.

Г. Трикутник називають рівнобедреним, якщо дві його сторони рівні.

3) Яке з наведених тверджень правильне?

A. Через одну точку можна провести мільйон прямих.

Б. Через три точки в жодному разі не можна провести жодної прямої.

B. Через три точки завжди можна провести пряму, і тільки одну.

Г. На площині не існує інших точок, крім тих, що належать заданій прямій.

Варіант 2

1) Яка з наведених фігур не є основною фігурою стереометрії?

А. Площина.

Б. Точка.

В. Пряма.

Г. Куб.

2) Яке з наведених тверджень є аксіомою шкільного курсу планіметрії?

A. У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні.

Б. Пряма ділить площину на дві півплощини.

B. Сума кутів трикутника дорівнює 180°.

Г. Відрізок, що сполучає дві точки кола, називають хордою.

3) Яке з наведених тверджень правильне?

А. Через будь-які дві точки можна провести безліч прямих.

Б. Із трьох точок заданої прямої жодна не може лежати між двома іншими.

В. Яка б не була пряма, існує мільярд точок, що не належать їй.

Г. Довжина відрізка не може дорівнювати 10-2 см.

Відповіді

Варіант 1. 1) Б. 2) В. 3) А.

Варіант 2. 1) Г. 2) Б. 3) В.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На минулому уроці ми обговорювали питання про логічну будову геометрії. Виходячи з цього, висловіть припущення, із чого потрібно почати вивчення стереометрії. Якою має бути тема сьогоднішнього уроку?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Основні аксіоми стереометрії.

2. Ілюстрації та приклади використання аксіом стереометрії в повсякденному житті:

_____________________________________________

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ і СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником _________________

VІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _______________________________

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання варіанта 1, а хто — варіанта 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

Варіант 1

Варіант 2

На рисунку зображено площину α і точки A, B, що не належать цій площині.

На рисунку зображені площини α, в і точка A, що належить обом площинам.

Доповніть рисунок так, щоб вийшла ілюстрація однієї з аксіом стереометрії, і вкажіть цю аксіому.

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Додаткове завдання. Центр O кола і дві його точки A і B лежать в одній площині а. Чи будь-яка точка цього кола лежить у площині α? Відповідь обґрунтуйте.

Указівка. Розгляньте випадки: 1) AB — діаметр кола; 2) AB — будь-яка хорда, що не є діаметром кола.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити