Розробки уроків - Геометрія 10 клас Рівень стандарту - 2017

УРОК 47. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3

ТЕКСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 3

Варіант 1

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. Якій із координатних осей належить точка A(0;-2;0)?

А. Ox. Б. Oy. В. Oz. Г. Жодній.

2. На якій відстані від початку координат розміщена точка A(-4;2;4)?

А. 2. Б. 4. В. 6. Г. 36.

3. Яка з точок симетрична точці A(2;-3;4) відносно площини xy?

A. A1(2;-3;-4).

Б. A1(-2;3;-4).

B. A(-2;3;4).

Г. A1(2;3;4).

4. Від точки A відкладено вектор Знайдіть координати точки B, якщо

A. B(2;2;0).

Б. B(0;8;0).

B. В(0;2;0).

Г. B(-2;-2;0).

5. Задано точки M(-1;4;3), N(-2;5;-2), K(3;-4;6), P(2;-3;1). Яке з наведених тверджень правильне?

6. При якому значенні n вектори перпендикулярні?

A. 1. Б. -1. B. -5. Г. 3.

7. У прямокутній системі координат у просторі задано точки A(2;4;-2) і B(4;-2;6). Установіть відповідність між початком речення (1-4) і його закінченням (А-Д) так, щоб утворилось правильне твердження.

1

Проекцією точки A на вісь Ox є точка

А

(3;1;2)

2

Проекцією точки B на площину xz є точка

Б

(4;0;6)

3

Серединою відрізка AB є точка

В

(0;-2;6)

4

Вектор має координати

Г

(2;0;0)

 

Д

(2;-6;8)

8. Вершини трикутника мають координати: A(-1;0;1), B(0;1;-2), C(-1;2;0).

1) Доведіть, що трикутник ABC — прямокутний.

2) Обчисліть площу трикутника ABC.

Наведіть повне розв'язання задач 9 і 10.

9. Знайдіть довжину вектора якщо

10. Задано точки A(1;4;8) і B(-4;0;3). Знайдіть косинус кута, під яким відрізок AB видно з початку координат.

Варіант 2

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. Якій із координатних площин належить точка A(3;0;-4)?

А. xy. Б. yz. xz. Г. Жодній.

2. На якій відстані від початку координат розміщена точка В(2;-4;-4)?

А. 36. Б. 4. В. 18. Г. 6.

3. Яка з точок симетрична точці A(-1;4;-2) відносно площини xz?

A. A1(-1;-4;-2).

Б. A1(1;4;-2).

B. A(-1;4;2).

Г. А1(1;-4;2).

4. Від точки A відкладено вектор Знайдіть координати точки B, якщо

A. B(-4;-12;0).

Б. B(0;2;0).

B. в(0;-2;0).

Г. B(4;-2;0).

5. Задано точки A(1;6;4), B(3;2;5), C(0;-1;1), D(2;-5;2). Яке з наведених тверджень правильне?

6. При якому значенні k вектори перпендикулярні?

А. -3. Б. -5. В. 3. Г. 5.

7. У прямокутній системі координат у просторі задано точки A(-1;3;2) і B(3;-5;-2). Установіть відповідність між початком речення (1-4) і його закінченням (А-Д) так, щоб утворилось правильне твердження.

1

Проекцією точки A на вісь Oy є точка

А

(0;-5;-2)

2

Проекцією точки B на площину yz є точка

Б

(-1;0;-2)

3

Серединою відрізка AB є точка

В

(4;-8;-4)

4

Вектор має координати

Г

(1;-1;0)

 

Д

(0;3;0)

8. Вершини трикутника мають координати: A(3;1;2), B(1;2;-1), C(-2;2;1).

1) Доведіть, що трикутник ABC — прямокутний.

2) Обчисліть площу трикутника ABC.

Наведіть повне розв'язання задач 9 і 10.

9. Знайдіть довжину вектора якщо

10. Задано точки A(2;-3;б) і B(3;0;4). Знайдіть косинус кута, під яким відрізок AB видно з початку координат.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити: аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих і площин у просторі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити