Розробки уроків - Геометрія 10 клас Рівень стандарту - 2017

УРОК 48 (резервна година). АКСІОМИ СТЕРЕОМЕТРІЇ. ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ (повторення)

Формування компетентностей:

предметна компетентність: узагальнити і систематизувати знання учнів із теми «Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих і площин у просторі»; удосконалити вміння розв'язувати задачі з цієї теми;

ключові компетентності:

• спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати математичну термінологію;

• математична компетентність — оперувати геометричними об'єктами на площині та в просторі;

• соціальна та громадянська компетентності — співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль у командній роботі;

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальна робота

Повторення аксіом стереометрії та наслідків із них

Наведіть словесне формулювання аксіоми або теореми до кожного з рисунків. Укажіть вид кожного твердження.

Повторення варіантів взаємного розміщення прямих і площин у просторі

Заповніть порожні місця в кожній із таблиць.

Взаємне розміщення прямих у просторі

Зображення

Означення

Ознака

Властивості

Паралельні

       

Мимобіжні

       

Перпендикулярні

       

Взаємне розміщення прямої і площини

Зображення

Означення

Ознака

Властивості

Паралельні

       

Перпендикулярні

       

Взаємне розміщення площин

Зображення

Означення

Ознака

Властивості

Паралельні

       

Перпендикулярні

       

V. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Робота з підручником ____________________________________

VІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ____________________________________

2. Робота в групах

Оберіть, хто з членів групи координуватиме роботу і відповідатиме за її кінцевий результат. Складіть план роботи. Розподіліть, хто який пункт плану виконуватиме. Розв’яжіть задачі. Обговоріть здобуті розв’язання. Здайте роботи вчителеві на перевірку.

Задача 1. Пряма а проходить через середину сторони AB трикутника ABC. Обґрунтуйте взаємне розміщення прямих а і BC, якщо пряма а не лежить у площині трикутника ABC.

Задача 2. Бічні сторони трапеції паралельні площині а. Обґрунтуйте взаємне розміщення площини а і площини трапеції.

Задача 3. Задано трикутник ABC. Площина, паралельна прямій AB, перетинає сторону AC у точці M, а сторону BC — у точці K. Чому дорівнює довжина відрізка MK, якщо точка M — середина AC, точка K — середина BC, AB = 12 см?

Задача 4. Пряма KO перпендикулярна до діагоналей квадрата ABCD, що перетинаються в точці O. Визначте вид трикутника KOM, де M — довільна точка сторони AB. Відповідь обґрунтуйте.

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Повторити: кути і відстані у просторі.

3. Додаткове завдання. Середини всіх діагоналей п’ятикутника лежать в одній площині, причому жодні дві з них не збігаються. Доведіть, що вершини п’ятикутника лежать у тій самій площині.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити