Розробки уроків - Геометрія 10 клас Рівень стандарту - 2017

УРОК 49 (резервна година). КУТИ І ВІДСТАНІ У ПРОСТОРІ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: узагальнити і систематизувати знання учнів із теми «Кути і відстані у просторі»; удосконалити вміння розв'язувати задачі з цієї теми;

ключові компетентності:

• спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати математичну термінологію;

• математична компетентність — оперувати геометричними об'єктами на площині та в просторі;

• соціальна та громадянська компетентності — співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль у командній роботі;

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальна робота

Заповніть порожні місця в кожній із таблиць.

Кути у просторі

Означення

між мимобіжними прямими

 

між прямою і площиною

 

між площинами

 

Відстані у просторі

Означення

від точки до прямої

 

від точки до площини

 

між паралельними прямими

 

між мимобіжними прямими

 

між паралельними площинами

 

ІV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Робота з підручником ____________________________________

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ____________________________________

2. Робота в групах

1) Пряма DM перпендикулярна до площини квадрата ABCD, O — точка перетину діагоналей квадрата, K — середина сторони CD, DM = AD. Заповніть порожні місця в таблиці.

Пряма і площина

Плоский кут, що вимірюють

Величина кута

1

MC і ABC

   

2

MB і ABC

   

3

MA і ABC

   

4

AC і MDC

   

5

OK і MDC

   

6

AO і ADM

   

2) Точка M — середина ребра D1C1 куба ABCDA1B1C1D1. Заповніть порожні місці в таблиці.

Площини

Взаємне розміщення площин

Величина кута між площинами

1

A1B1C1 і B1D1C

   

2

A1BD і C1DB

   

3

A1BD і CC1A

   

4

AB1C1 і ADC

   

5

AM1A і B1C1C

   

6

MA1D і CA1D

   

3) Скориставшись рисунками, назвіть відрізки, довжини яких є зазначеними відстанями.

Від точки K до прямої а

Від точки M до площини α

Від прямої а до площини α (а||α)

Між прямими а і b (a||b)

Між прямими а і b (а і b — мимобіжні)

Між площинами α і β (α||β)

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Додаткове завдання. Із точки A, позначеної на колі радіусом 2 см, проведено до площини круга перпендикуляр AK завдовжки 1 см. Із точки A проведено діаметр AB, а з точки B під кутом 45° до діаметра — хорду BC. Знайдіть відстань від точки K до хорди BC.

Відповідь. 3 см.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити