Розробки уроків - Геометрія 10 клас Рівень стандарту - 2017

УРОК 3. НАСЛІДКИ АКСІОМ СТЕРЕОМЕТРІЇ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: домогтися засвоєння наслідків із аксіом стереометрії; сформувати вміння розв'язувати задачі на застосування наслідків із аксіом стереометрії;

ключові компетентності:

• спілкування державною мовою — чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень;

• основні компетентності у природничих науках і технологіях — розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі і які можна розв'язати засобами математики;

• інформаційно-цифрова компетентність — визначати достатність даних для розв'язання задачі;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ___________________________________________

2. Виконання усних вправ

1) Чи правильно, що:

а) існують хоча б три точки, що не лежать на одній прямій;

б) у кожній площині лежить хоча б одна точка;

в) якщо дві площини мають спільну точку, то вони мають ще хоча б одну спільну точку;

г) існують хоча б чотири точки, що не лежать в одній площині? Відповідь обґрунтуйте.

2) Які з тверджень правильні:

а) будь-які дві точки завжди лежать на одній прямій;

б) будь-які три точки завжди лежать на одній прямій;

в) будь-які три точки завжди лежать в одній площині;

г) будь-які чотири точки завжди лежать в одній площині;

д) серед точок простору можна вибрати три, що не лежать в одній площині?

3) Чи однакові за змістом висловлювання: «площини α і β перетинаються» і «площини α і β мають спільну точку»?

4) Чи можуть дві різні площини мати тільки:

а) одну спільну точку;

б) дві спільні точки;

в) 1 000 000 спільних точок?

5) Доведіть, що існує точка, яка не належить:

а) поданій площині;

б) поданій прямій.

6) Доведіть, що кожній площині належить хоча б одна пряма.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Означення прямої, що належить площині.

2. Наслідки з аксіом стереометрії.

3. Приклади застосування наслідків з аксіом стереометрії в повсякденному житті.

________________________________________________________

ІV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ___________

2. Додаткові завдання

1) Скільки різних площин можна провести через:

а) центр і діаметр кола; б) центр і хорду кола?

2) Коло має спільну точку з кожною зі сторін чотирикутника. Чи можна стверджувати, що обидві ці фігури лежать в одній площині?

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _______________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою взаємоперевіркою і взаємооцінюванням

Варіант 1

1) Скільки площин можна провести через три точки?

А. Одну.

Б. Жодної.

В. Безліч.

Г. Одну або безліч.

2) Через яку фігуру можна провести більш ніж одну площину?

A. Пряму і точку на ній.

Б. Пряму і точку поза нею.

B. Дві прямі, що мають спільну точку.

Г. Три точки, що не належать одній прямій.

Варіант 2

1) Скільки площин можна провести через пряму і точку?

А. Одну.

Б. Жодної.

В. Безліч.

Г. Одну або безліч.

2) Через яку фігуру можна провести тільки одну площину?

A. Дві точки.

Б. Пряму, на якій позначено три точки.

B. Три точки, що не належать одній прямій.

Г. Три прямі, що мають спільну точку.

Відповіді

Варіант 1. 1) Г. 2) А.

Варіант 2. 1) Г. 2) В.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Додаткове завдання. У просторі задано три фігури: дві прямі а і b, що не лежать в одній площині, і точка M, що не належить жодній із цих прямих. Укажіть, скільки всього — одна, дві чи три — різних площин, кожна з яких містить будь-які дві фігури з трьох поданих, може існувати в просторі. Прокоментуйте свій вибір.

Відповідь. Дві.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити