Розробки уроків - Геометрія 10 клас Рівень стандарту - 2017

УРОК 4. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Аксіоми стереометрії та наслідки з них»; удосконалити вміння розв'язувати задачі з цієї теми»;

ключові компетентності:

• математична компетентність — усвідомлювати значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві;

• уміння вчитися впродовж життя — організовувати та планувати свою навчальну діяльність;

• ініціативність і підприємливість — використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності із метою вибору найкращого рішення;

Тип уроку: узагальнення і вдосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ___________________________________________

2. Розв'язування задач за готовими рисунками

1) Чи належить точка K площині паралелограма ABCD, якщо точка N належить відрізку AD, а точка M — відрізку BC (див. рис. 1)?

2) Точка M не належить площині чотирикутника ABCD. Знайдіть пряму перетину площин MAB і MBC (див. рис. 2).

3) Користуючись рисунком 3, знайдіть:

а) точку перетину прямої AD із площиною D1C1C;

б) точку перетину прямої MC із площиною B1BC1;

в) лінію перетину площин MA1B і AA1D;

г) лінію перетину площин MC1K і B1BC;

д) лінію перетину площин MBD і AA1C.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Чи правильно, що всі точки простору належать одній площині?

2. Чи можуть дві різні площини мати спільну точку, але не мати спільної прямої?

3. Чи правильно, що якщо дві різні площини мають три спільні точки, то ці точки лежать на одній прямій?

4. Чи правильно, що якщо кінці відрізка лежать у площині, то і його середина лежить у цій площині?

5. Чи можуть дві прямі мати спільну точку, але не лежати в одній площині?

6. У просторі задано пряму і точку. Скільки різних площин можна провести через них? Розгляньте всі можливі випадки.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Додаткові завдання

1) Три прямі, що проходять через точку D, перетинають четверту пряму відповідно в точках A, B, C. Доведіть, що точки A, B, C, D лежать в одній площині.

2) Прямі AB і AC перетинаються з деякою прямою в точках M і N відповідно. Доведіть, що точки M, N, C, B лежать в одній площині.

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _______________________________

2. Самостійна робота

Варіант 1

1) Пряма а перетинає суміжні сторони прямокутника. Чи належить вона площині цього прямокутника?

2) Задано трикутник ABC і точку S, що не належить його площині. Точки M і N — середини відрізків AC і SC відповідно. Чи перетинаються площини MNB і ABS?

3) Точка O — центр кола, вписаного в рівнобедрений трикутник ABC, точка D — середина основи AC, точка K не належить площині ABC. Чи можна провести площину через пряму BK і точки D і O?

Варіант 2

1) Пряма а перетинає коло у двох точках. Чи лежить ця пряма в площині кола?

2) Задано трикутник ABC і точку S, що не належить площині трикутника. Точки M і K — середини відрізків BC і AC відповідно. Чи перетинаються площини ASM і BMK?

3) Ромб ABCD лежить у площині α, O — точка перетину відрізків AC і BD, точка F не належить площині α. Чи можна провести площину через пряму FC і точки A і O?

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Додаткове завдання. Задано пряму а і точки B і C. Скільки площин можна провести через пряму а і точки B і C ? Розгляньте всі можливі випадки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити