Розробки уроків - Геометрія 10 клас Рівень стандарту - 2017

УРОК 5. ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМИХ У ПРОСТОРІ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: ознайомити учнів із варіантами взаємного розміщення двох прямих у просторі; сформувати поняття паралельних і мимобіжних прямих; сформувати вміння розв'язувати задачі, що передбачають використання цих понять;

ключові компетентності:

• уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності;

• спілкування державною мовою — поповнювати свій словниковий запас;

• соціальна та громадянська компетентності — співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль у командній роботі;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ___________________________________________

2. Розв'язування задач

Колективне розв'язування задач, аналогічних до тих, що були задані додому (або запропоновані для самостійної роботи на попередньому уроці)

__________________________________________________________________________

Індивідуальні завдання для учнів, які мають високий і достатній рівні навчальних досягнень

№ 1. Точка S не належить площині прямокутника ABCD. Чи перетинаються площини BCD і MNK, де точки M, N, K — середини відрізків AB, BC і BS відповідно. Відповідь обґрунтуйте.

№ 2. ABCDA1B1C1D1 — куб. Чи перетинаються площини AB1D1 і A1C1С? Відповідь обґрунтуйте.

№ 3. У кубі ABCDA1B1C1D1 точки M, N і K — середини ребер B1C1, D1C1 і DC відповідно. Чи перетинаються площини MNK і AB1C1? Відповідь обґрунтуйте.

№ 4. ABCDA1B1C1D1 — прямокутний паралелепіпед. Точки M і K належать ребрам A1D1 і D1C1 відповідно. Чи перетинаються площини MKD і BB1D1? Відповідь обґрунтуйте.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. ABCD — паралелограм. Яке взаємне розміщення прямих:

1) AB і CD; 2) BC і AD; 3) AC і BD?

2. ABCD — прямокутник. Точки M, N, K, P — середини сторін AB, BC, CD і AD відповідно. Яке взаємне розміщення прямих:

1) MN і AC; 2) MP і DB; 3) AB і KN?

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда вчителя

Ви знаєте варіанти взаємного розміщення прямих на площині. А які існують варіанти розміщення прямих у просторі? Чи вичерпуються варіанти розміщення прямих у просторі випадками перетину і паралельності прямих? Чи існує варіант, коли прямі не перетинаються і не паралельні? Відповіді на ці запитання ми дізнаємось сьогодні на уроці.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Означення паралельних прямих у просторі.

2. Означення мимобіжних прямих.

3. Приклади паралельних і мимобіжних прямих у навколишньому середовищі.

___________________________________________________________________

4. Взаємне розміщення двох прямих у просторі.

VІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ___________

VІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _______________________________

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання варіанта 1, а хто — варіанта 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

Варіант 1

Варіант 2

Поставте замість пропусків слова «паралельні», «перетинаються» або «мимобіжні» так, щоб наведені твердження були правильними

на площині

у просторі

Якщо дві прямі не мають спільних точок, то вони...

Якщо дві прямі не паралельні, то вони...

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Додаткове завдання. Відомо, що a||b, c — довільна пряма. Чи існує пряма k, яка перетинає всі три прямі?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити