Розробки уроків - Геометрія 10 клас Рівень стандарту - 2017

УРОК 6. ОЗНАКИ ПАРАЛЕЛЬНОСТІ І МИМОБІЖНОСТІ ПРЯМИХ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: домогтися засвоєння ознак паралельності і мимобіжності прямих; сформувати вміння розв'язувати задачі, що передбачають використання цих ознак;

ключові компетентності:

• спілкування державною мовою — ставити запитання і розпізнавати проблему;

• уміння вчитися впродовж життя — відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення мети;

• ініціативність і підприємливість — аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ___________________________________________

2. Виконання завдань на картках із друкованою основою

Варіант 1

Варіант 2

На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Скориставшись рисунком, визначте взаємне розміщення прямих і заповніть таблицю

 

Прямі

AB

ВВ1

A1D1

   

Прямі

AB

BB1

A1D1

 

MN

     

KP

     

C1A1

     

C1A1

     

C1В1

     

C1В1

     

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

1. Точки M, N, K, P — середини сторін ромба. Яке взаємне розміщення прямих:

1) MN і KP; 2) MK і NP?

2. ABCD — паралелограм. Пряма MN паралельна стороні AD. Яке взаємне розміщення прямих MN і BC?

3. На стороні AB трикутника ABC позначені точки P і M. Через них проведені прямі MN і PK так, що MN || AC, PK || AC. Визначте вид чотирикутника MNKP.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Ознака паралельності прямих.

2. Ознака мимобіжності прямих.

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником __________________________________

VІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _______________________________

2. Математичний диктант із подальшою самоперевіркою та обговоренням

Чи правильне твердження? Якщо твердження правильне, поставте позначку «∩», якщо неправильне — позначку «_».

1) Якщо дві прямі лежать в одній площині, то вони не є мимобіжними.

2) Якщо дві прямі паралельні третій, то вони мимобіжні.

3) Якщо дві прямі не перетинаються, то вони обов’язково паралельні.

4) Дві прямі завжди лежать в одній площині.

5) Якщо дві прямі паралельні третій прямій, то вони паралельні.

6) Якщо пряма в просторі перетинає одну з двох паралельних прямих, то вона обов’язково перетинає і другу.

7) Якщо одна із двох прямих лежить у деякій площині, а друга пряма перетинає цю площину в точці, яка не лежить на першій прямій, то ці прямі мимобіжні.

8) Через точку, що не належить заданій прямій, можна провести єдину пряму, що не перетинає заданої.

9) Якщо прямі мимобіжні, то вони не лежать в одній площині.

10) Якщо прямі а і b не паралельні одній і тій самій прямій c, то вони не паралельні між собою.

11) Якщо прямі а і b мимобіжні і прямі b і c мимобіжні, то прямі а і c обов’язково мимобіжні.

12) Якщо прямі а і b паралельні, прямі а і c паралельні, b і d паралельні, то і прямі c і d паралельні.

Відповіді. ∩ _ _ _ ∩ _ ∩ _ ∩ _ _ ∩

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Додаткове завдання. Доведіть, що середини ребер AD, AB, BC, CD тетраедра ABCD належать одній площині. Вершинами якого чотирикутника є ці точки?

Указівка. Скористайтеся властивістю середньої лінії трикутника і ознакою паралельності прямих.

Відповідь. Паралелограм.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити