Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 8. КОРІНЬ n-ГО СТЕПЕНЯ. АРИФМЕТИЧНИЙ КОРІНЬ n-ГО СТЕПЕНЯ, ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: удосконалити вміння застосувати властивості арифметичних коренів n-го степеня; сформувати вміння виносити множники з-під знака кореня n-го степеня та вносити множники під знак кореня n-го степеня;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку;

✵ уміння вчитися впродовж життя — прагнути до вдосконалення результатів своєї діяльності;

✵ соціальна та громадянська компетентності — аргументувати та відстоювати свою позицію;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником __________________________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою та самооцінюванням

Варіант 1

1) Обчисліть:

А. -1/9. Б. 1/3. В. -1/3. Г. Вираз не має змісту.

2) Укажіть два послідовних цілих числа, між якими розміщене число

А. 1 і 2. Б. 2 і 3. В. 5 і 6. Г. 4 і 5.

3) Знайдіть значення виразу

А. 486. Б. 12. В. 243. Г. 4.

4) Розташуйте в порядку зростання числа:

Варіант 2

1) Обчисліть:

А. 1/25. Б. -1/5. В. 1/5. Г. Вираз не має змісту.

2) Укажіть два послідових цілих числах, між якими знаходиться число

А. 2 і 3. Б. 3 і 4. В. 9 і 10. Г. 4 і 5.

3) Знайдіть значення виразу

А. 75. Б. 45. В. 15. Г.3 75.

4) Розташуйте в порядку зростання числа:

Відповіді

Варіант 1. 1) В. 2) А. 3) Б. 4) Б.

Варіант 2. 1) Б. 2) А. 3) В. 4) А.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бліцопитування

1) Яке перетворення називають внесенням множника під знак кореня? Наведіть приклади.

2) Яке перетворення називають винесенням множника з-під знака кореня? Наведіть приклади.

2. Виконання усних вправ

1) Порівняйте значення виразів:

2) Спростіть вираз:

IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ

План вивчення теми

1. Винесення множника з-під знака кореня n-го степеня.

2. Внесення множника під знак кореня n-го степеня.

3. Приклади зазначених перетворень виразів:


V. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ

Робота з підручником ____________________________________

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ____________________________________

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання 1, а хто — завдання 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку Здайте роботу вчителеві на перевірку.

Завдання 1

Винесіть множник з-під знака кореня:

Завдання 2

Внесіть множник під знак кореня:

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _________________________________

2. Додаткове завдання. Спростіть вираз

Відповідь.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити