Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 10. СТЕПІНЬ ІЗ РАЦІОНАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: удосконалити вміння застосовувати означення та властивості степеня з раціональним показником до розв'язування задач;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень;

✵ уміння вчитися впродовж життя — прагнути до вдосконалення результатів своєї діяльності;

✵ ініціативність і підприємливість — аргументувати та захищати свою позицію;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ____________________________________

2. Математичний диктант із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

Варіант 2

1) Подайте у вигляді кореня степінь із раціональним показником:

2) Замініть степінь із раціональним показником на арифметичний корінь:

3) Обчисліть:

4) Чи має зміст вираз:

5) Розв’яжіть рівняння:

6) Знайдіть область визначення функції:

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником __________________________________

2. Додаткові завдання

1) Порівняйте числа:

2) При яких значеннях змінної а правильна рівність:

3) Спростіть вираз і обчисліть його значення:

IV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _______________________________

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання 1, а хто — завдання 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

1) Знайдіть значення виразу:

2) Обчисліть:

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:_______________________________________

2. Додаткове завдання. Знайдіть значення виразу

Відповідь. 3/5.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити