Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 11. СТЕПІНЬ ІЗ РАЦІОНАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати вміння застосовувати означення та властивості степеня з раціональним показником до перетворення виразів;

ключові компетентності:

✵ інформаційно-цифрова компетентність — діяти за алгоритмом та складати алгоритми;

✵ ініціативність і підприємливість — використовувати критерії раціональності з метою вибору найкращого рішення;

✵ соціальна та громадянська компетентності — висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ______________________________________

2. Виконання завдань на встановлення відповідності

Установіть відповідність між виразом (1-4) і тотожно рівним йому виразом (А-Д).

Варіант 1

Варіант 2

Відповіді

Варіант 1. 1 — Г. 2 — А. 3 — Д. 4 — Б.

Варіант 2. 1 — В. 2 — Г. 3 — Б. 4 — Д.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Назвіть способи розкладання многочленів на множники.

2. Винесіть за дужки спільний множник:

3. Розкладіть на множники, застосовуючи формули скороченого множення:

4. Подайте вирази

1) у вигляді квадрата; 2) у вигляді куба.

IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ

Приклади розкладання на множники виразів, що містять степені з раціональними показниками:

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником______________

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _________________________________

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання варіанта 1, а хто — варіанта 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

Варіант 1

Варіант 2

Знайдіть значення виразу:

при х = 25, у = 81

при m = 25, k = 9

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:_________________

2. Повторити властивості та графіки функцій


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити