Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 14. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: повторити навчальний матеріал із теми «Функції, їхні властивості та графіки»; відтворити вміння розв'язувати задачі із цієї теми;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — грамотно висловлюватися рідною мовою, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку;

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети;

✵ ініціативність і підприємливість — генерувати нові ідеї, аргументувати свою позицію;

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальна робота

1. Сформулюйте означення числової функції. Які види числових функцій ви знаєте? Укажіть вид функції, що виражає залежність площі квадрата від довжини його сторони.

2. Яку функцію називають степеневою?

3. Наведіть приклад степеневої функції, областю визначення якої є:

1) усі дійсні числа; 2) усі дійсні числа, крім нуля; 3) усі невід’ємні числа.

4. Наведіть приклад степеневої функції множиною значень якої є:

1) усі дійсні числа; 2) усі додатні числа; 3) усі невід’ємні числа.

5. Що таке нулі функції? Наведіть приклад степеневої функції, що:

1) має нулі; 2) не має нулів.

6. Яку функцію називають зростаючою? спадною? Наведіть приклад степеневої функції, що:

1) зростає на проміжку (-∞; 0); 2) спадає на проміжку (0; +∞).

7. Яку функцію називають парною? непарною? Наведіть приклад парної і непарної степеневих функцій.

8. Сформулюйте означення арифметичного кореня n-го степеня з числа a.

Чи є:

1) число 1/3 арифметичним коренем четвертого степеня з числа 1/81;

2) число -1/5 арифметичним коренем третього степеня з числа -1/125?

9. Сформулюйте властивості кореня n-го степеня. На основі якої властивості можна раціональним способом обчислити значення виразу:

10. Запишіть формули, користуючись якими степінь із раціональним показником можна подати у вигляді кореня. Подайте у вигляді кореня: . Подайте у вигляді степеня:

11.Сформулюйте властивості степеня з раціональним показником. На основі яких властивостей можна раціональним способом обчислити значення виразу:

12. Поставте знак «>» або «<» замість зірочки так, щоб дістати правильну нерівність:

1) якщо a > b > 0 і r > 0 , то ar * br; 2) якщо a > b > 0 і r < 0 , то ar * br.

Порівняйте числа:

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Робота з підручником _______________________________

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Самостійна робота з подальшою перевіркою і обговоренням

Варіант 1

1) Відомо, що Обчисліть: а) f(4); б) f(1/9).

2) Спростіть вираз

Варіант 2

1) Відомо, що Обчисліть: а) f(8); б) f(1/27).

2) Спростіть вираз

Відповіді

Варіант 1. 1) а) 1/2; б) 3. 2) а.

Варіант 2. 1) а) 1/2; б) 3. 2) а2.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ________________________________

2. Додаткове завдання. Обчисліть:

Відповідь. 0,6.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити