Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 15. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

Текст контрольної роботи № 1

Варіант 1

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. Яке з наведених чисел не належить до області визначення функції

А. 1. Б. 0. В. -3. Г. -7.

2. Яка з наведених функцій є парною?

А. y = x + 1. Б. у = 1/x. В. y = х2 + 1. Г. y = x2 - х.

3. Яка з наведених рівностей правильна?

4. Знайдіть значення виразу

А. 0,009. Б. 1/90. В. 0,003. Г. 0,3.

5. Функцію задано формулою Чому дорівнює f(81)?

А. 1/27. Б. -27. В. 3. Г. -9.

6. Функцію задано формулою Порівняйте f(2,8) і f(3,7).

А. f(2,8) > f(3,7). Б. f(2,8) < f(3,7). В. f(2,8) = f(3,7). Г. Порівняти неможливо.

7. Установіть відповідність між функцією (1-4) та її областю визначення (А-Д).

8. Функцію задано формулою y = xα.

1) Обчисліть показник степеня, якщо

2) Побудуйте ескіз графіка функції y = xα. Наведіть повне розв’язання задач 9 і 10.

9. Обчисліть:

10. Знайдіть значення виразу якщо a = 2, b = 12,5.

Варіант 2

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. Яке з наведених чисел не належить до області визначення функції

А. -2. Б. -4. В. 0. Г. 1.

2. Яка з наведених функцій є непарною?

А. у = -1/x. Б. y = -x2 + 1. В. у = 1 - х. Г. y = x - x2.

3. Яка з наведених рівностей правильна?

4. Знайдіть значення виразу

А. 0,4. Б. 0,2. В. 0,0002. Г. 0,0004.

5. Функцію задано формулою Чому дорівнює f(1/16)?

А. 1/8. Б. 4. В. -8. Г. 8.

6. Функцію задано формулою Порівняйте f(4,6) і f(3,7).

А. f(4,6) = f(3,7). Б. f(4,6) > f(3,7). В. f(4,6) < f(3,7). Г. Порівняти неможливо.

7. Установіть відповідність між функцією (1-4) і її областю визначення (А-Д).

8. Функцію задано формулою y = хα.

1) Обчисліть показник степеня, якщо

2) Побудуйте ескіз графіка функції y = хα.

Наведіть повне розв’язання задач 9 і 10.

9. Обчисліть:

10. Знайдіть значення виразу якщо a = 24,5, b = 2.

Домашнє завдання


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити