Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 17. РАДІАННЕ ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття кута повороту, поняття радіана; сформувати вміння переходити від радіанної міри кута до градусної і навпаки;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію (кут повороту, радіан), чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку;

✵ уміння вчитися впродовж життя — усвідомлювати власні освітні потреби та цінність нових знань і вмінь;

✵ соціальна та громадянська компетентності — аргументувати та відстоювати свою позицію;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Сформулюйте означення кута.

2. Назвіть одиниці вимірювання кутів.

3. Чому дорівнює градусна міра прямого кута; розгорнутого кута?

4. Що таке 1°?

5. Сформулюйте означення центрального кута.

6. Що називають дугою кола?

7. Як знайти довжину дуги кола, яка відповідає центральному куту n°?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Означення кута повороту.

2. Додатні та від’ємні значення кутів повороту.

3. Що таке 1 радіан?

4. Перехід від градусної міри кута до радіанної.

5. Перехід від радіанної міри кута до градусної.

6. Одиничне коло. Поворот точки навколо початку координат.

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником___________________

2. Додаткові завдання

1) Виразіть у радіанах кут, суміжний із кутом α, якщо:

2) Кути трикутника пропорційні числам 2, 3, 5. Знайдіть кути трикутника в радіанах. Визначте вид цього трикутника.

3) Виразіть у радіанах кути рівнобедреного прямокутного трикутника.

4) У рівнобедреному трикутнику кут при вершині дорівнює 45°. Виразіть у радіанах кути цього трикутника.

5) Знайдіть координати точки одиничного кола, отриманої в результаті повороту точки P(1;0) на кут:

6) Накресліть коло з центром у початку координат і зобразіть кут повороту, який дорівнює:

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _______________________________

2. Математичний диктант із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1 [2]

1) Знайдіть градусну міру кута, радіанна міра якого дорівнює:

2) Виразіть кут α в радіанах, якщо:

3) Визначте координатну чверть, у якій розташована точка, одержана в результаті повороту точки P(1;0) на кут:

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _____________________________

2. Додаткове завдання. Запишіть усі кути, на які треба повернути точку P(1;0), щоб отримати точку:

3. Повторити означення синуса, косинуса, тангенса гострого кута в прямокутному трикутнику.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити