Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИВЧЕННЯ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ В 10 КЛАСІ (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)

(Усього 54 год. І семестр — 16 год, 1 год на тиждень, ІІ семестр — 38 год, 2 год на тиждень, резерв — 7 годин)

№ уроку

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітки

І семестр

Тема 1. Функції, їхні властивості та графіки (15 годин + 1 резервна година)

1, 2

Числові функції та їхні властивості

   

3

Способи задання функцій

   

4

Парні та непарні функції

   

5

Розв’язування задач

   

6-8

Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості

   

9-11

Степінь із раціональним показником та його властивості

   

12, 13

Степеневі функції, їхні властивості та графіки

   

14

Розв’язування задач

   

15

Контрольна робота № 1

   

16

Узагальнення теми «Функції, їхні властивості та графіки»

 

Резервна година

ІІ семестр

17

Синус, косинус, тангенс кута. Тригонометричні функції числового аргумента

   

18

Радіанне вимірювання кутів

   

19, 20

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента

   

21

Формули зведення

   

22

Періодичність функцій. Властивості тригонометричних функцій

   

23

Властивості та графіки тригонометричних функцій

   

24

Розв’язування задач

   

25

Контрольна робота № 2

   

26

Формули додавання для тригонометричних функцій

   

27

Тригонометричні формули подвійного аргумента

   

28

Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток

   

29

Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму

   

30-32

Найпростіші тригонометричні рівняння

   

33

Розв’язування задач

   

34

Контрольна робота № 3

   

35

Задачі, що приводять до поняття похідної

   

36

Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст

   

37

Похідні деяких елементарних функцій (таблиця похідних). Правила диференціювання

   

38

Диференціювання функцій

   

39

Розв’язування задач

   

40

Ознака сталості функції. Достатні умови зростання й спадання функції

   

41, 42

Екстремуми функції

   

43

Застосування похідної до дослідження функцій

   

44

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків

   

45, 46

Найбільше та найменше значення функції на проміжку

   

47

Розв’язування задач

   

48

Контрольна робота № 4

   

Повторення навчального матеріалу (6 год — резервні години)

49

Повторення означення, властивостей та графіків числових функцій

   

50

Повторення поняття кореня n-го степеня та його властивостей, степеневої функції, її властивостей і графіка

   

51

Повторення означення та властивостей тригонометричних функцій, основних тригонометричних формул

   

52

Повторення поняття похідної функції. Огляд задач на застосування похідної

   

53

Підсумкова контрольна робота

   

54

Узагальнення навчального матеріалу, вивченого за рік

   
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити