Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИВЧЕННЯ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ В 10 КЛАСІ (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)

(Усього 54 год. І семестр — 16 год, 1 год на тиждень, ІІ семестр — 38 год, 2 год на тиждень, резерв — 7 годин)

№ уроку

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітки

І семестр

Тема 1. Функції, їхні властивості та графіки (15 годин + 1 резервна година)

1, 2

Числові функції та їхні властивості3

Способи задання функцій4

Парні та непарні функції5

Розв’язування задач6-8

Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості9-11

Степінь із раціональним показником та його властивості12, 13

Степеневі функції, їхні властивості та графіки14

Розв’язування задач15

Контрольна робота № 116

Узагальнення теми «Функції, їхні властивості та графіки»


Резервна година

ІІ семестр

17

Синус, косинус, тангенс кута. Тригонометричні функції числового аргумента18

Радіанне вимірювання кутів19, 20

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента21

Формули зведення22

Періодичність функцій. Властивості тригонометричних функцій23

Властивості та графіки тригонометричних функцій24

Розв’язування задач25

Контрольна робота № 226

Формули додавання для тригонометричних функцій27

Тригонометричні формули подвійного аргумента28

Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток29

Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму30-32

Найпростіші тригонометричні рівняння33

Розв’язування задач34

Контрольна робота № 335

Задачі, що приводять до поняття похідної36

Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст37

Похідні деяких елементарних функцій (таблиця похідних). Правила диференціювання38

Диференціювання функцій39

Розв’язування задач40

Ознака сталості функції. Достатні умови зростання й спадання функції41, 42

Екстремуми функції43

Застосування похідної до дослідження функцій44

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків45, 46

Найбільше та найменше значення функції на проміжку47

Розв’язування задач48

Контрольна робота № 4Повторення навчального матеріалу (6 год — резервні години)

49

Повторення означення, властивостей та графіків числових функцій50

Повторення поняття кореня n-го степеня та його властивостей, степеневої функції, її властивостей і графіка51

Повторення означення та властивостей тригонометричних функцій, основних тригонометричних формул52

Повторення поняття похідної функції. Огляд задач на застосування похідної53

Підсумкова контрольна робота54

Узагальнення навчального матеріалу, вивченого за рік
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити