Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 19. ОСНОВНІ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ТРИГОНОМЕТРИЧНИМИ ФУНКЦІЯМИ ОДНОГО АРГУМЕНТА

Формування компетентностей:

предметна компетентність: домогтися засвоєння основних співвідношень між тригонометричними функціями одного аргумента; сформувати вміння розв'язувати задачі, що передбачають застосування цих співвідношень;

ключові компетентності:

✵ уміння вчитися впродовж життя — організовувати та планувати свою навчальну діяльність;

✵ ініціативність і підприємливість — використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності з метою вибору найкращого рішення;

✵ спілкування державною мовою — аргументувати, доводити правильність тверджень;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ________________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

1) Якого з наведених значень може набувати cosα?

2) Яка з наведених рівностей неправильна?

3) Знайдіть значення виразу

А. 1. Б. 0. В. 2. Г. 1/2.

4) Яка з наведених нерівностей неправильна?

А. sin189° < 0. Б. cos137° < 0. В. tg194° < 0. Г. ctg144° < 0.

Варіант 2

1) Якого з наведених значень може набувати sinα?

2) Яка з наведених рівностей неправильна?

3) Знайдіть значення виразу

А. 1. Б. 3/2. В. -1. Г. 0.

4) Яка з наведених нерівностей неправильна?

А. sin138° > 0. Б. cos195° > 0. В. tg205° > 0. Г. ctg209° > 0.

Відповіді

Варіант 1. 1) В. 2) А. 3) Б. 4) В.

Варіант 2. 1) В. 2) А. 3) Г. 4) Б.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента.

Опорна схема

2. Застосування основних співвідношень між тригонометричними функціями одного аргумента.

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником______________

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ______________________

2. Виконання усних вправ

Обчисліть:

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________

2. Додаткове завдання. Відомо, що sinα + cosα = a . Знайдіть sinα ∙ cosα.

Відповідь.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити