Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 20. ОСНОВНІ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ТРИГОНОМЕТРИЧНИМИ ФУНКЦІЯМИ ОДНОГО АРГУМЕНТА

Формування компетентностей:

предметна компетентність: удосконалити вміння застосовувати основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента до розв'язування задач, зокрема сформувати вміння знаходити тригонометричні функції кута за значенням якої-небудь однієї з них;

ключові компетентності:

✵ інформаційно-цифрова компетентність — структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв'язання задачі;

✵ уміння вчитися впродовж життя — доводити правильність власного судження або визнавати помилковість;

✵ соціальна та громадянська компетентності — ухвалювати аргументовані рішення;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником _____________________________________

2. Математичний диктант із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Поставте позначку «∩», якщо твердження правильне, або позначку «_», якщо неправильне.

1) sinα і cosα не можуть одночасно дорівнювати 1.

2) sinα і cosα можуть одночасно дорівнювати -1.

3) sinα і cosα не можуть одночасно дорівнювати 0.

4) tgα і ctgα не можуть бути за абсолютною величиною обидва більшими за 1.

5) tgα і ctgα можуть бути за абсолютною величиною обидва меншими від 1.

6) Не може одне з чисел tgα і ctgα бути додатним, а друге — від’ємним.

Відповіді. ∩ _ ∩ ∩ _ ∩

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

Укажіть знак:

1) cosα, якщо

2) sinα, якщо

3) tgα, якщо

4) ctgα, якщо

5) sinα, якщо

6) cosα, якщо

7) tgα, якщо

8) sinα, якщо α — кут IV чверті;

9) cosα, якщо α — кут II чверті;

10) ctgα, якщо α — кут I чверті .

IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ____________________________

2. Додаткові завдання

1) Відомо, що:

Обчисліть значення решти тригонометричних функцій кута α. Відповідь округліть до сотих.

2) Обчисліть значення тригонометричних функцій, якщо відомо, що

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _____________________________

2. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою і взаємооцінюванням

Варіант 1

Варіант 2

1) Спростіть вираз:

2) Доведіть, що при всіх допустимих значеннях β значення виразу не залежить від β

3) Знайдіть значення тригонометричних функцій кута α, якщо відомо, що:

і α — кут І чверті

Відповіді

Варіант 1.

Варіант 2.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ______________________________

2. Додаткове завдання. Знайдіть значення решти тригонометричних функцій кута φ, якщо

Відповідь.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити