Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 21. ФОРМУЛИ ЗВЕДЕННЯ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: домогтися засвоєння формул зведення; сформувати вміння застосовувати формули зведення до розв'язування задач;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — грамотно висловлюватися рідною мовою;

✵ соціальна та громадянська компетентності — співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль у командній роботі;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником _________________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

1) Обчисліть cosα, якщо

А. 0,2. Б. -0,6. В. 0,18. Г. 0,6.

2) Обчисліть tgα, якщо

3) Обчисліть ctgα, якщо

Варіант 2

1) Обчисліть cosα, якщо

А. -0,8. Б. 0,4. В. 0,8. Г. 0,2.

2) Обчисліть ctgα, якщо

3) Обчисліть tgα, якщо

Відповіді

Варіант 1. 1) Г. 2) Б. 3) А.

Варіант 2. 1) А. 2) В. 3) Б.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

Поставте замість зірочки знак «>» або «<» так, щоб була правильною нерівність:

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Які формули називають формулами зведення?

2. Правила переходу від функції кутів до функції кута α.

3. Обґрунтування формул зведення.

4. Приклади застосування формул зведення


V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником___________

2. Додаткове завдання. Зведіть до тригонометричної функції кута з проміжку

VІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _______________________________

2. Робота в групах

Оберіть, хто з членів групи координуватиме роботу і відповідатиме за її кінцевий результат. Складіть план роботи. Розподіліть, хто який пункт плану виконуватиме. Розв’яжіть задачу. Обговоріть результат. Здайте роботи вчителеві на перевірку.

Задача

1) Замініть тригонометричною функцією кута α:

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ____________________________

2. Додаткове завдання. Доведіть, що


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити