Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 25. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

Текст контрольної роботи № 2

Варіант 1

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. Яка з наведених рівностей неправильна?

2. Яка з наведених нерівностей правильна?

А. sin50° < 0. Б. cos225° < 0. В. tg60° < 0. Г. ctg335° > 0.

3. Якому з наведених чисел може дорівнювати синус числа?

4. Виразіть cos(π + α) через тригонометричну функцію кута α.

А. cos α. Б. -cos α. В. sin α. Г. -sin α.

5. Обчисліть:

6. Яке з наведених чисел не належить до області визначення функції у = tg х?

7. Установіть відповідність між виразом (1-4) та його числовим значенням (А-Д).

8. Відомо, що

1) Знайдіть cos α.

2) Обчисліть значення виразу tg α + 1.

Наведіть повне розв’язання задач 9 і 10.

9. Обчисліть якщо α = π/2.

10. Спростіть вираз

Варіант 2

У завданнях 1-6 виберіть правильну відповідь.

1. Яка з наведених рівностей неправильна?

2. Яка з наведених нерівностей правильна?

А. sin80° > 0. Б. cos130° > 0. В. tg210° < 0. Г. ctg310° > 0.

3. Якому з наведених чисел не може дорівнювати косинус числа?

4. Виразіть через тригонометричну функцію кута α.

А. cos α. Б. -cos α. В. sin α. Г. -sin α.

5. Обчисліть:

6. Яке з наведених чисел не належить до області визначення функції у = ctg x?

7. Установіть відповідність між виразами (1-4) та їхніми числовими значеннями (А-Д).

8. Відомо, що

1) Знайдіть sin α.

2) Обчисліть значення виразу 1 + ctg α.

Наведіть повне розв’язання задач 9 і 10.

9. Обчисліть якщо а = π/2.

10. Спростіть вираз

Домашнє завдання


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити