Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 27. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФОРМУЛИ ПОДВІЙНОГО АРГУМЕНТА

Формування компетентностей:

✵ предметна компетентність: домогтися засвоєння тригонометричних формул подвійного аргумента; сформувати вміння застосовувати ці формули до перетворення виразів;

ключові компетентності:

✵ інформаційно-цифрова компетентність — визначати достатність даних для розв'язання задачі;

✵ уміння вчитися впродовж життя — організовувати та планувати свою навчальну діяльність;

✵ ініціативність і підприємливість — генерувати нові ідеї, аналізувати, ухвалювати оптимальні рішення;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ______________________________

2. Виконання завдання на встановлення відповідності

Установіть відповідність між виразом (1-4) та його значенням (А-Д).

Варіант 1

Варіант 2

Відповіді

Варіант 1. 1 — Г. 2 — А. 3 — Д. 4 — В.

Варіант 2. 1 — В. 2 — Г. 3 — А. 4 — Д.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Групова робота

Усі учні класу об’єднуються в три групи. Кожна група отримує завдання: у формулах додавання для тригонометричних функцій два різні аргументи замінити на однаковий, наприклад, а, спростити здобутий вираз і зробити висновки.

Перша група перетворює синус суми двох функцій, друга — косинус суми, третя — тангенс суми.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Синус подвійного аргумента.

2. Косинус подвійного аргумента.

3. Тангенс подвійного аргумента.

4. Приклади застосування формул подвійного аргумента.

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Додаткові завдання

1) Знайдіть cos2α, якщо:

Знайдіть sin2α, якщо

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником __________________________

2. Математичний міні-диктант із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1 [2]

1) Спростіть вираз

2) Скоротіть дріб

3) Обчисліть:

Відповіді

Варіант 1.

Варіант 2.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ___________________________

2. Додаткове завдання. Доведіть тотожність

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити