Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 28. ПЕРЕТВОРЕННЯ СУМИ І РІЗНИЦІ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ НА ДОБУТОК

Формування компетентностей:

предметна компетентність: домогтися засвоєння формул перетворення суми і різниці однойменних тригонометричних функцій на добуток; сформувати вміння застосовувати ці формули до розв'язування задач;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку;

✵ уміння вчитися впродовж життя — контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;

✵ соціальна та громадянська компетентності — висловлювати власну думку, слухати і чути інших;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ________________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

1) Спростіть вираз cos2а + sin2а.

А. sin2α. Б. cos2α. В. -sin2α. Г. 1 + sin2α.

2) Скоротіть дріб

А. 2. Б. sin2°. В. cos40°. Г. 2cos20°.

3) Обчисліть: 2sin15° ∙ cos15°.

Варіант 2

1) Спростіть вираз cos2α - cos2α.

А. -sin2α. Б. -cos2α. В. sin2α. Г. 1 + cos2α.

2) Скоротіть дріб

А. tg2°. Б. 2sin50°. В. sin50°. Г. -2cos50°.

3) Обчисліть: cos215°- sin215°.

Відповіді

Варіант 1. 1) Б. 2) Г. 3) В.

Варіант 2. 1) В. 2) Б. 3) А.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

Доведіть, що при всіх допустимих значеннях а значення виразу дорівнює нулю:

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Сума синусів двох аргументів.

2. Різниця синусів двох аргументів.

3. Сума косинусів двох аргументів

4. Різниця косинусів двох аргументів.

5. Сума тангенсів двох аргументів.

6. Різниця тангенсів двох аргументів.

7. Приклади застосування перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток.

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником _____________________________

2. Додаткове завдання. Доведіть тотожність:

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ___________________________

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання 1, а хто — завдання 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

1) Подайте у вигляді добутку:

2) Знайдіть значення виразу:

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________

2. Додаткове завдання. Перевірте, чи правильна рівність:

Відповідь. 1) Ні; 2) так.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити