Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 31. НАЙПРОСТІШІ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: удосконалити вміння розв'язувати найпростіші тригонометричні рівняння;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — ставити запитання і розпізнавати проблему;

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети;

✵ ініціативність і підприємливість — проявляти відповідальність, упевненість у собі;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ___________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

1) Яке з наведених рівнянь не має розв’язків?

2) Скільки коренів має рівняння sin x = 0,6?

А. Один. Б. Два. В. Жодного. Г. Безліч.

3) Розв’яжіть рівняння

4) При яких значеннях x 3tg x дорівнює -√3?

Варіант 2

1) Яке з наведених рівнянь не має розв’язків?

2) Скільки коренів має рівняння cos x = -0,9?

А. Один. Б. Два. В. Безліч. Г. Жодного.

3) Розв’яжіть рівняння

4) При яких значеннях x 1/2 tgx дорівнює 0,5?

Відповіді

Варіант 1. 1) Б. 2) Г. 3) Б. 4) В.

Варіант 2. 1) А. 2) В. 3) А. 4) Б.

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ

План вивчення теми

1. Приклади розв’язання рівнянь виду f(bx) = a, f(b + x) = a, c ∙ f(b + x) = a, де f(x) — одна з тригонометричних функцій, a, b, c — деякі числа.

2. Знаходження розв’язків найпростіших тригонометричних рівнянь, що належать заданому проміжку.

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником____________

2. Додаткове завдання. Розв’яжіть рівняння:

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником____________

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання варіанта 1, а хто — варіанта 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

Варіант 1

Варіант 2

1) Розв’яжіть рівняння:

2) Знайдіть корінь рівняння

2 cos x — 1 = 0 на проміжку

2 sin x — √2 = 0 на проміжку

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _________________________________

2. Додаткове завдання. Знайдіть точки перетину графіка функції y = 8cos3x і прямої у = 4.

Відповідь.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити