Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 32. НАЙПРОСТІШІ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: удосконалити вміння розв'язувати найпростіші тригонометричні рівняння, зокрема такі, що зводяться до найпростіших, шляхом застосування формул додавання для тригонометричних функцій та наслідків із них;

ключові компетентності:

✵ інформаційно-цифрова компетентність — діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв'язання задачі;

✵ уміння вчитися впродовж життя — організовувати та планувати свою навчальну діяльність;

✵ соціальна та громадянська компетентності — висловлювати власну думку, слухати і чути інших;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником _________________________________________________

2. Виконання завдань на встановлення відповідності

Установіть відповідність між рівнянням (1-3) та його розв’язками (А-Д).

Варіант 1

Варіант 2

Відповіді

Варіант 1. 1 — В. 2 — Г. 3 — А.

Варіант 2. 1 — Б. 2 — А. 3 — В.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бліцопитування

1. Запишіть формули додавання для тригонометричних функцій.

2. Запишіть формули синуса і косинуса подвоєного аргумента.

3. Виразіть sin2 x і cos2 x через cos2x.

IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ

Приклади розв’язання найпростіших тригонометричних рівнянь шляхом застосування формул додавання для тригонометричних функцій та наслідків із них.


V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ______________________________

2. Додаткові завдання

1) Знайдіть розв’язки рівняння:

2) Розв’яжіть рівняння:

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ___________________

2. Розв'язування рівнянь за вибором

(Учні вибирають, рівняння якого рівня розв’язуватимуть.)

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

IV рівень

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ____________________________

2. Додаткове завдання. Розв’яжіть рівняння:

Відповідь. 2) коренів немає; 3) коренів немає;


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити